Til hovedinnhold

Taper stort på å bli ufør

TAPER 280.000: Olav Christian Husby skadet ryggen og ble ufør. På grunn av nye uføreregler i 2015 taper han pensjon fordi han særaldersgrense og uførepensjonen hans blir gjort om til alderspensjon lenge før han fyller 67.

TAPER 280.000: Olav Christian Husby skadet ryggen og ble ufør. På grunn av nye uføreregler i 2015 taper han pensjon fordi han særaldersgrense og uførepensjonen hans blir gjort om til alderspensjon lenge før han fyller 67. (Foto: Per Flakstad, Fagbladet)

Uføre med særaldersgrenser taper nesten hele tjenestepensjonen fra de når særaldersgrensa til de når 67 år. Årsaken er en feil i regelverket ingen gidder å rette opp.

08.12.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 14.12.2020

Fagforbundet har tatt dette opp gjentatte ganger, og nå vil SV ha saken opp i Stortinget igjen.

Da vi fikk uførereformen ble uførepensjon til uføretrygd i folketrygden. Det ga et utslag få hadde tenkt på. Reglene for samordning med uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen passet ikke lenger. Resultatet ble at pensjonen fra KLP og andre pensjonskasser ble borte i perioden med særalderspensjon.

Taper 280 000

Fagbladet har tidligere fortalt om den tidligere ambulanseføreren Hans Christian Husby som taper 280 000 på denne uretten.

Den tidligere ambulansearbeideren i Kristiansund har hatt ytterligere to godkjente yrkesskader, og for noen år siden ble ryggproblemene hans så alvorlige at han ble 50 prosent ufør. I dag er han hundre prosent ufør og har siden 2017 fått full uførepensjon.

Tjenestepensjonen forsvant

Da han fylte 60 år i 2018, ble uførepensjonen hans gjort om til alderspensjon, siden ambulansearbeidere har særaldersgrense. Men det medførte også at han mistet det han hadde av tjenestepensjon fra KLP.
Fra han er 60 til han blir 67 taper Olav Christian Husby 46 000 kroner i året på dagens regler for uførepensjon som blir omgjort til alderspensjon tidligere enn ved 67 år.

Omfatter 1300 personer

Departementet vil ikke høre.

– Det er mye penger for en tidligere ambulansearbeider som meg, sa han til Fagbladet i 2019. Selv om han tidligere har fått yrkesskadeerstatning, dekker den ikke på langt nær dette tapet.

KLP opplyser til Fagforbundet at dette omfatter anslagsvis 1 300 personer, i tillegg kommer de som er i andre pensjonskasser og i staten.

– Vi har tatt dette opp med Arbeids- og sosialdepartementet flere ganger og seinest nå i høst. For et par år siden fikk vi gjort noe for de som ble uføre før 2015, men de som har kommet til etter det utsettes for nøyaktig den samme uretten, forteller Steinar Fuglevaag i Fagforbundet.

Urettferdig og meningsløst

– Det er helt uforståelig at ASD mener det er «rettferdig» at fra medlemmet når særaldersgrensa og fram til 67 år, mister man helt eller delvis utbetalingen fra tjenestepensjonen. Dette er uføre mennesker som har liten eller ingen mulighet til å skaffe seg andre inntekter, og fra 67 år får de tilbake igjen tjenestepensjonen! Personer med 70 års aldersgrense vil beholde uførepensjonen fram til 67 år. Hvorfor skal da ikke uføre med særaldersgrense beholde en tilsvarende ytelse for sin del fram til 67 år?

Han legger til at han er glad for at saken kommer opp i Stortinget og at han håper at Stortinget vil instruere departementet til å rette opp dette.

– Vi må minne oss selv på at de som er berørt får uførepensjon på grunn av krevende helsemessige situasjoner. Plutselig, når de når særaldersgrensa, forsvinner mye av pensjonen. Dette er et overgrep mot en sårbar og ikke økonomisk privilegert gruppe! Dette kommer som en stygg overraskelse på folk, sier Fuglevaag.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?