Til hovedinnhold

Pensjonsrettigheter i privat sektor – samle alt i en pensjonskonto

Særaldersgrenser: Hastverk og løftebrudd fra regjeringas side, sier en unison arbeidstakerside.

Særaldersgrenser: Hastverk og løftebrudd fra regjeringas side, sier en unison arbeidstakerside. (Foto: Mostphotos)

I disse dager får mange medlemmer som har innskuddspensjon informasjon fra arbeidsgiver om egen pensjonskonto. Stortinget har vedtatt at pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold skal samles på en konto. Dette er en ordning som likner den vi har i offentlig sektor som heter overføringsavtalen.

04.02.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 04.02.2021

Den nye ordningen omfatter bare virksomheter som har innskuddspensjon, altså at det settes av en fast prosent av lønn til framtidig tjenestepensjon på mellom to og sju prosent.

Gjelder et fåtall av Fagforbundets medlemmer

Innskuddspensjon er den vanligste formen for tjenestepensjon i privat sektor, men omfatter nok relativt få i Fagforbundets organisasjonsområde. Verken ny offentlig tjenestepensjon, ny barnehagepensjon eller hybridpensjon er omfattet av ordningen.

– Det er gode grunner til at offentlig tjenestepensjon ikke er omfattet fordi overføringsavtalen sikrer den enkelte bedre, i alle fall de som ikke pendler mellom jobber i det offentlige og private virksomheter. Men jeg skulle gjerne sett at de ulike formene for hybridpensjon kom inn under denne ordningen, sier Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

Det nye er at pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold samles på en konto hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør sammen med ny månedlig sparing. Dette skjer automatisk hvis du ikke reserverer deg eller velger en annen leverandør.

Mer pensjon for pengene

– Det er ikke sikkert det er lurt å lukke øynene når det gjelder valg av hvem som skal forvalte pensjonspengene. Mitt råd er at man velger LO Favør Pensjonskonto. Da er du sikker på at det er billig og bra, og at man trenger ikke å bruke mye tid på å velge fond selv. Standardvalgene har LO bestemt, det vil si svanemerkede indeksfond som gir lave kostnader og bærekraftig forvaltning. Det vil være store gevinster ved å samle pensjonssparingen fordi store kollektive avtaler gir langt bedre betingelser.

Fordeler

– I praksis vil det gi mer pensjon for pengene, bærekraftig forvaltning og enkel oversikt over pensjonen din, sier Fuglevaag.

Svanemerket pensjonssparing investerer pensjonen din i bedrifter med høyt fokus på samfunnsansvar, anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter mv. og utelukker samtidig investering i problematiske bedrifter som f.eks. våpen-, tobakk- og spillindustrien.

Annen nyttig informasjon

Medlemmer som ikke har innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver, men som har hatt arbeidsgiver med innskuddspensjon tidligere, vil få et tilsvarende tilbud, med samme lave gebyrer og forvaltning som LOfavør Egen pensjonskonto gjennom LOfavør Pensjonskapitalbevis. Dette vil være gunstig for medlemmer som har jobbet privat, men nå jobber i offentlig sektor, arbeidsledige, pensjonister og andre arbeidstakere som ikke har en arbeidsgiver med innskuddspensjon.

Les mer og registrer deg på LO Favør: Nå kan du samle innskuddspensjon fra tidligere, nåværende og fremtidige jobber på samme konto med LOfavør Egen pensjonskonto

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?