Til hovedinnhold

Fra tariffkapittelet i Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram

<p>«Ved skifte av tariffavtale skal partene i den enkelte virksomhet avtale hvilke lønns- og arbeidsvilkår, samt pensjons- og forsikringsvilkår som skal videreføres. Arbeidstakere med kort opptjeningstid er viktige i den sammenheng. Alle som ønsker det, skal ha mulighet til å stå i arbeid fram til oppnådd aldersgrense.</p> <p>Fagforbundet jobber for å opprettholde og forbedre medlemmenes pensjons­rettigheter. Ordningene må være kjønns- og aldersnøytrale, og så langt som mulig inneholde likelydende bestemmelser i alle tariffavtaler. All inntekt må være pensjonsgivende.</p> <p>Pensjonsrettighetene må ikke svekkes ved tilpasning av offentlig tjenestepensjon og AFP til endret folketrygd. Pensjonsytelsene skal utgjøre minst to tredjedeler av inntekten. Verdien av samordningsfordelene må videreføres. Ansatte i virksomheter som utfører offentlig finansierte tjenester skal være sikret offentlig tjenestepensjon.</p> <ul> <li>Arbeide for å styrke medlemmenes pensjonsrettigheter i alle tariff­områder.»</li> </ul>

13.02.2018 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 13.02.2018

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?