Til hovedinnhold

Hva skjer hvis jeg blir sjuk i ferien?

15.10.2018
Sist oppdatert: 15.10.2018

For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært 100 prosent arbeidsufør/sykemeldt. Dersom du er blitt helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie. Hvis du har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?