Til hovedinnhold

Hvor lang ferie har jeg krav på?

20.02.2018
Sist oppdatert: 20.02.2018

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år og 10,2 % i feriepengesats. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. I virksomheter som er omfattet av tariffavtale mellom en arbeidstakerorganisasjon ( f. eks Fagforbundet) og en av de store arbeidsgiverorgansasjonene (f.eks KS, Spekter NHO, Virke) har man i tillegg avtalefestet en femte ferieuke. Dette betyr videre en økning av feriepengesatsen til 12 %. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderåret. Feriepengene man opptjener i opptjeningsåret, utbetales i forbindelse med ferieavviklingen i det påfølgende ferieåret. Feriepengene kommer istedenfor regulær lønnsutbetaling.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?