Til hovedinnhold

Når må jeg avvikle ferie?

20.02.2018
Sist oppdatert: 20.02.2018

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, fastsettes ferien av arbeidsgiver. MEN - arbeidstakeren kan likevel kreve å få avvikle tre uker ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Som hovedregel kan arbeidstakeren kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?