Til hovedinnhold

Topper vervemål – gir æren til plasstillitsvalgte

Ære til de plasstillitsvalgte: Leder i Fagforbundet Lillestrøm Iren Bekkevold Berg (i midten), nestleder og verveansvarlig Heidi Mannerud (foran) og ungdomstillitsvalgt Erik Fjeldstad Næss er skjønt enige om at de ikke ønsker å ta æren for den gode vervingen.

Ære til de plasstillitsvalgte: Leder i Fagforbundet Lillestrøm Iren Bekkevold Berg (i midten), nestleder og verveansvarlig Heidi Mannerud (foran) og ungdomstillitsvalgt Erik Fjeldstad Næss er skjønt enige om at de ikke ønsker å ta æren for den gode vervingen. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Både Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo og Fagforbundet Lillestrøm har vervet flere enn de hadde satt som mål i 2020. Leder i Oslo, Berit Tevik, og leder i Lillestrøm, Iren Bekkevold Berg, gir æren til de plasstillitsvalgte.

10.12.2020 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 14.12.2020

– Den medlemsveksten vi har er helt avhengig av de plasstillitsvalgte. All ære til dem ute, det er de som er vårt ansikt utad. Det er de som møter, snakker med og bistår medlemmene. De fortjener ros, sier Tevik.

Bekkevold Berg er helt enig.

– Suksessoppskriften med å verve mange nye medlemmer er å ha gode tillitsvalgte. Det er de som verver. Vår jobb er å lære opp de plasstillitsvalgte, å gi dem det i ryggsekken som de trenger for å verve, fastslår Bekkevold Berg.

Utrygg arbeidshverdag

Utrygg arbeidshverdag
Tevik er egentlig litt overraska over hvor mange de har verva i løpet av året og mener årsakene er sammensatte.
– Jeg tror ikke akkurat at vi skal takke korona, men jeg tror at situasjonen i samfunnet gjør at folk som kanskje ikke har meldt seg inn før, anser arbeidshverdagen sin som så utrygg at de kan ha behov for en fagforening hvis det skulle oppstå ting. Og så er vi jo inne i et hovedoppgjør som også påvirker, sier Tevik.


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo er store, med 11 157 medlemmer. 1209 av disse er nyinnmeldte.

Doblet vervemålet

– Ved utgangen av 2019 hadde vi 10 661 medlemmer. Våre vervemål for 2020 var 250 medlemmer og vi har per i dag nesten doblet dette. Vi hadde som mål å få 150 nye yrkesaktive medlemmer, nå har vi over 390, forteller Tevik. Resten er studenter, lærlinger og elever.

Begge foreningene verver jevnt over godt og øker på alle områder. Verken i Oslo eller Lillestrøm ser de områder eller måneder som utmerker seg spesielt.

– Vi har klubber i alle de kommunale virksomhetene våre, 17 til sammen. Der har vi hovedtillitsvalgte som fungerer veldig bra, og stort sett et godt tillitsvalgtapparat ute på hvert tjenestested. Det vi sliter med er organisering i private barnehager og at vi får stadig mer privat drift innenfor barnevern. Og det er økning i antall bemanningsbyråer. Vi måtte målrette kontakten opp mot dem da koronaen traff, forteller Tevik.

Fagforeninga samarbeider med Utdanningsforbundet om å kreve tariffavtaler i barnehager som ikke har det.

– Der ser vi at vi får innmeldinger når vi setter i gang, sier Tevik.

Må være synlige i media

– Vi prøver å være synlige. Og i løpet av koronaen har vi fått tilbakemeldinger på at mange av våre medlemmer ikke opplever seg verdsatt i media. Vi har prøvd å ta det på alvor og har sendt henvendelser til alle de store mediehusene om at det er andre enn Utdanningsforbundet som kan uttale seg om skole og barnehage. Vi har dessverre ikke fått så mye gehør. Men vi kom på i NRK og i Dagsavisen, og det blir delt masse på Facebook. Det betyr mye, mener Tevik.

– Vi prøver å være synlige. Og i løpet av koronaen har vi fått tilbakemeldinger på at mange av våre medlemmer ikke opplever seg verdsatt i media. Vi har prøvd å ta det på alvor og har sendt henvendelser til alle de store mediehusene på at det er andre enn Utdanningsforbundet som kan uttale seg om skole og barnehage. Vi har dessverre ikke fått så mye gehør. Men vi kom på i NRK og i Dagsavisen, og det blir delt masse på Facebook. Det betyr mye, mener Tevik.

Snakke medlemmenes sak

– Det viktigste for Fagforbundet for å få flere medlemmer er å være relevante for våre yrkesgrupper sånn at de kjenner at vi snakker deres sak. Den beste vervingen skjer ved at vi yter bistand og at folk snakker med hverandre om hva de får igjen ved å være medlem. Men jeg vet at mange kanskje savner Fagforbundet som en tydelig aktør i media, sier Tevik.

Ny fagforening

Fagforbundet Lillestrøm er en helt ny fagforening etter at Fet, Sørum og Skedsmo ble slått sammen til Lillestrøm kommune 1. januar 2020. De har nærmere 3200 medlemmer og har fått 330 nye i år.


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Iren Bekkevold Berg, nestleder og verveansvarlig Heidi Mannerud og ungdomstillitsvalgt Erik Fjeldstad Næss er skjønt enige om at de ikke ønsker å ta æren for den gode vervingen.

– Vi har kjørt mange teamsmøter for de plasstillitsvalgte siste året, sånn at de skal føle seg sett og få stilt spørsmål om det de lurer på. Og vi har egne facebooksider for tillitsvalgte. I tillegg bruker vi workplace for ansatte i kommunen, vi sender ut noe så gammeldags som mail og prøver å informere best mulig, sier Bekkevold Berg.

Rakk ett besøk

Kommunen er blitt veldig stor, og i år var året de skulle reise rundt og bli kjent.

– Vi hadde veldig mange planer, forteller nestleder og verveansvarlig i Lillestrøm, Heidi Mannerud.

– Iren og jeg rakk ett besøk og verva to stykker. Så kom koronaen. Vi skulle ut hver uke, også for å gjøre oss kjent i den nye kommunen, forklarer Mannerud. Vanligvis besøker de alle arbeidsplassene en til to ganger i løpet av et år.

– Det er viktig for oss med et godt samarbeid med yrkesseksjonene og de hovedtillitsvalgte. Vi bruker 200 prosent stilling til sammen til fagforeningsarbeid. Og i år sikkert mer, det har vært mye fagligpolitisk samarbeid og bygging av nettverk, sier Bekkevold Berg.

Gave til plasstillitsvalgte

Rett før sommeren kjøpte de Fagforbundet-badehåndkle til alle plasstillitsvalgte og kjørte rundt og leverte det sammen med litt godsaker til alle på arbeidsplassen. Det ble satt pris på. I tillegg har de forsøkt å være synlige mer enn vanlig på sosiale medier.


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

– Fagforbundet Lillestrøm har kjørt mange konkurranser på Facebook, og med bra trykk. Mye av det vi vinner på er å være synlige, selv i en epidemi, sier ungdomstillitsvalgt Erik Fjeldstad Næss.

Han er også ungdomstillitsvalgt i Viken.

– Jeg prøver å oppfordre alle lokale ungdomstillitsvalgte og utvalg til å være mest mulig ute og treffe folk – hvis det går an, men uansett å ha kontakt med medlemmene sine, sier Fjeldstad Næss.

Reddet turnus og lærlingplasser

Han er opptatt av å nå elever, studenter og lærlinger med informasjon. Vanligvis har de stand på Studiested Kjeller - OsloMet en gang i måneden sammen med LO.

– Mange vet ikke at de kan fortsette å være medlem etter studier, så vi må minne dem om at de kan fortsette når de blir yrkesaktive, sier Fjeldstad Næss. Han mener også at både sommerpatruljen og lærlingpatruljene er gode vervearenaer.

Alt av aktiviteter blir lagt ut på sosiale medier slik at folk ser at de er ute og gjør noe. Men vel så viktig er det å få gjennomslag for de sakene som virkelig betyr noe for folk.

– I mars var det hastevedtak om at kommunen skulle spare 100 millioner kroner. De skulle ta bort mange lærlingplasser og tok fra helsefagarbeidere turnus. Vi har jobbet hardt for å få turnus lagt inn i budsjettet igjen, og det lyktes vi med. Og vi fikk flere lærlinger selv om vi ikke har fått tilbake alle plassene, sier Bekkevold Berg.

Nissepatruljer

I Fagforbundsuka hadde de en konkurranse på facebook hvor medlemmer kunne nominere sin arbeidsplass og skrive en begrunnelse om hvorfor akkurat den arbeidsplassen fortjente en liten førjulsglede. De fikk inn 53 bidrag og trakk ut 15 heldige vinnere. De har julekalender på facebook, og i vanlige år går de nissepatruljer sammen med LO.

– Da går vi ut rundt og deler ut godteposer til de ansatte, ønsker dem god jul og takker for innsatsen, forteller Fjeldstad Næss.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?