Aktiv aldring

Anne Hanshus (Foto: Hermann Albert)

Innledning på KreativOmsorg ' 12. Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner.

04.05.2012 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 04.05.2012

I forbindelse med årets konferanse presenterte Pensjonistforbundet ved Anne Hanshus og Walborg Krosshaug Det europeiske året for aktiv aldring. 

Pensjonistforbundets motto for året; "Alle har en rolle, og alle skal med".  Forbundet ønsker å skape bevissthet i befolkningen om at eldrerollen ikke bare handler om å bli eldre. Det handler like mye om å leve et aktivt liv hvor du selv tar ansvar for egen helse.

Hovedmålet for EU,s år for aktiv aldring er:

  • Å bidra til å skape en aktiv og bærekrafting aldringskultur i Europa.
  • Å styrke solidaritetsfølelsen mellom generasjonene siden andelen eldre øker.

Innledning ved Anne Hanshus.

Innledning ved Walborg Krosshaug "Aktiv Senior Telemark".

;