Til hovedinnhold

Musikkterapi og omsorgssang

Musikk er et godt utgangspunkt for samvær og kommunikasjon. I tillegg skaper musikk trivsel. Musikk og sang kan være nyttige verktøy på sykehjem, spesielt i utfordrende situasjoner.

30.01.2013 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 05.04.2019

Merk: Saken fortsetter under videoen 

-Der hvor det er utagerende adferd, vet vi at musikk skaper ro, i følge Audun Myskja, overlege og spesialist i allmennmedisin.

– Vi ønsker å skape en smittende positiv energi, forteller musikk-terapeut Kristi Stedje. Kristi er en sterk bidragsyter til økt trivsel og musikkglede på Lunden senter for demens i Sandefjord.

En dag i uken samler hun beboerne til en hyggestund med musikk på programmet.

– Jeg er opptatt av at hver enkelt person blir sett, forteller musikk-terapeuten.

Hun har som mål å ha minst ett godt øyeblikk med hver enkelt beboer i løpet av musikkstunden.


Musikk som kommunikasjon
Kristi opplever at beboerne samhandler godt med hverandre under musikkstunden. Mange som ikke snakker så mye til vanlig kvikner til og blir engasjerte og aktive. Musikkterapeuten tar seg tid til å snakke om ulike temaer underveis, og ofte dukker det opp minner hos de eldre som blir utgangspunkt for en samtale eller en diskusjon i gruppen. I tillegg brukes humor, samtidig som det legges vekt på å ha en uformell stemning.

– Vi ser en veldig god effekt, og både beboere og pårørende viser tydelig at de setter pris på musikkstundene, oppsummerer Kristi.

Musikk påvirker kroppen
Musikk setter i gang prosesser i kroppen. Forskjellige deler i hjernen blir aktivert – og hjernen må jobbe mer. Det gir økt energinivå, og motivasjon til å gjøre bevegelser og til å holde seg oppe og i gang. I kroppen skjer det både en kognitiv og en fysisk aktivisering gjennom musikk.

Nina Eeg Aune har jobbet som sykepleier i over 30 år, og jobber nå på en skjermet avdeling på Lunden.

– Vi starter ofte dagen med å synge og tralle litt. De eldre blir blide og i godt humør, og vi opplever ofte at stellet går lettere. Senest i dag hadde jeg en beboer som sang seg til sengekanten og videre inn på badet.

Prosjekt om musikk i omsorg
Kristi Stedje leder et prosjekt for Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. Et av målene er å kurse og veilede de ansatte ved institusjoner i fylket i omsorgssang slik at de kan bruke sang og musikk som verktøy i daglig stell og pleie. Ansatte går på kurs og lærer hvordan og hvorfor de kan bruke musikk. De oppfordres til å bruke den lærdommen aktivt i jobben.

– Jeg har gått på kurs hos Kristi og har lært masse. Ofte er det vanskelig for folk som jobber på sykehjem å ta kurs. Det er sårbart hvis noen er borte fra avdelingen. Hos oss ble undervisningen lagt til rolige tider på dagen, og det gjorde at vi hadde muligheten til å delta, sier Nina.

Krav til musikkunnskap
Man trenger ikke noe ut over et normalt forhold til musikk for å bruke musikk i jobben, forteller Kristi Stedje.

– Bruk den stemmen du har og bruk deg selv. Det gjør ikke noe om du ikke har en vakker stemme, men det betyr mye for de eldre at du bruker stemmen din. I kursene mine lærer jeg folk om hvordan og hvorfor de skal bruke musikk.

Utgangspunktet for musikk som brukes er de eldres musikksmak. Da oppnår vi best resultater. Vi må rett og slett kjenne de eldre og spørre dem eller se etter tegn på hva de liker.


Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold, tilbyr kurs til kommuner og institusjoner i bruk av musikk i omsorg.

Kontakt: Kristi Stedje

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?