Til hovedinnhold

Sansehagen - en oase på Manglerud

Det behøver ikke å være vanskelig og uoppnåelig å bygge opp en sansehage på arbeidsplassen. Men det forutsetter at minst en av de ansatte har interesse for å sette i gang, med støtte fra leder.

30.01.2013 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 05.04.2019

Merk: saken fortsetter under videoen


Man kan begynne i det små og eventuelt utvide hagen etter hvert. Har man dårlig med hageplass, kan det fungere fint med planter i krukker. Hovedpoenget er at hagen skal gi sanseinntrykk og gode opplevelser.  En sansehage egner seg spesielt godt for personer med demens.

– Vi som jobber med eldre med demens, vet at vi må jobbe her og nå og at det er øyeblikkene som teller, sier Anne Moseby, ergoterapeut på Manglerudhjemmet i Oslo. Hun har vært med på å bygge opp den vakre sansehagen på sykehjemmet og koser seg med å se den i hyppig bruk. Hagen ligger midt i det trafikkerte Ryenkrysset, men gir likevel inntrykk av ro og harmoni.

– Det viktigste vi kan gjøre for eldre med demens, er å skape gode øyeblikk i trygge og kjente omgivelser. Det er lett å skape gode stunder her ute i hagen selv om vi vet at hele turen være glemt når vi snur og går inn igjen. Likevel vet vi at følelsen av å ha hatt et godt øyeblikk kan sitte igjen lenge.

Hva er en sansehage?
Sansehagen er et sted hvor man kan ta og føle på ting og hvor det kan være rom for gjenkjennelse og erindring. De eldre kan lukte på en syrin, rake, plante og rote i jorda. Mange eldre har bred erfaring med hage og hagearbeid, og selv om mye annet kan være glemt, kan hagearbeidet fortsatt sitte igjen i fingrene. De forstår at blomstene trenger vann og ser at det er nødvendig å luke. Mange personer med demens føler seg friere utendørs i en sansehage.

Innhold i sansehagen
– En sansehage skal være et innrammet og trygt grøntområde hvor gangveien leder oss rundt. Gangveien bør gi god plass for to i bredden og føre deg rundt i hagen for så å komme tilbake til start. Det skal ikke være nødvendig å lure på hvilken vei man skal gå. Hagen må også ha hvileplasser flere steder, og mulighet for både skygge og sol. I tillegg må hagen ha blomster, planter og grønt, forteller Anne Moseby.

 – En god start kan for eksempel være planter som lett kan gjenkjennes, som bærbusker, frukttrær og urter. Det kan også være lurt å ha kjente elementer som for eksempel en benk, et lysthus eller en bålplass.

Sansehagen i bruk
Personer med demens har ofte ingen forståelse for hvor de er når de har flyttet til et sykehjem.  Mange er utrygge og urolige og har stort behov for å være i bevegelse. En sansehage kan være med på å dempe uro og endre sinnstilstanden.  Forskning viser at det å puste inn frisk luft, kjenne solen varme eller kulden bite i kinnene, virker positivt på blodsirkulasjon og hjerterytme. I tillegg viskes grensene mellom beboere og personale mer ut når man er ute i hagen. Der er ofte de eldre og personalet mer likestilte. Kanskje er det til og med den eldre som er fagpersonen?

– Det å bruke sansehagen her på Manglerudhjemmet er ett av våre miljøtiltak, forteller Anne Moseby. Derfor er det viktig at vi dokumenterer det som foregår. Det å gå tur i sansehagen er opprettet som et eget tiltak i vårt dokumentasjonssystem. De ansatte bruker dette aktivt. Dette bidrar til at turene i hagen blir et fast tiltak for beboerne.
Sansehagen på Manglerudhjemmet brukes året rundt. Når det blir kaldere i været senkes aktiviteten, men det arrangeres hyggelige stunder i lysthuset, hvor det både er varmeovner og skjerming fra kald vind. Her kan de lytte til musikk eller prate sammen. Mange setter stor pris på sansehagen på Manglerudhjemmet og den blir brukt hyppig av både beboere, brukere av dagsenteret og pårørende.

En sansehage bør inneholde dette:
1.    En trygg gangvei, gjerne en som leder tilbake til start.
2.    Sitteplasser, i både skygge og sol.
3.    
Blomster, planter og grønt, for eksempel bærbusker, -frukttrær og urter.
4.    Kjente elementer som benk, lysthus eller bålplass.
5.    Mulighet for enkle hageaktiviteter.
6.    En trygg ramme/inngjerding.

I Botanisk hage i Oslo kan man besøke Oldemors hage, som er en sansehage med duftende og fargerike prydplanter. Hagen er tilrettelagt for personer med demens. Her finner man blant annet benker, lysthus, vannpumpe og stakittgjerde.  
 
GERIA har informasjon og veileder tilgjengelig.
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har informasjon og henvisning til litteratur.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?