Gratulerer med dagen, ambulansearbeidere!

Ambulanse. Illustrasjonsfoto. (Foto: Fagforbundet/Birgit Dannenberg)

Den 21. september feirer vi ambulansepersonelldagen. De fleste av oss møter de gule bilene kun ute på veien, men gjennom NRK-serien 113 får vi et innblikk i den komplekse og viktige jobben ambulansearbeideren gjør.

21.09.2020 av Informasjonsavdelingen

Vi i Fagforbundet er utrolig stolte over å organisere yrkesgruppene som jobber i ambulansetjenesten. Det er kvinner og menn som jobber natt og dag, på julaften og 17. mai, slik at vi og våre nærmeste kan føle oss trygge. Dere er hverdagens helter.

Med årene har ambulansetjenesten utviklet seg til en fullverdig akuttmedisinsk tjeneste som innbyggerne har stor tillit til. Den gode utviklingen har skjedd i hovedsak gjennom en formidabel kompetanseheving og tekniske nyvinninger.

Fagforbundet jobber for å ivareta lønn og arbeidsforhold for de ansatte, på mange nivå. Vi var blant annet representert i arbeidsgruppen til Arbeidstilsynet, som i 2018 og 2019 gjennomførte et omfattende tilsyn med ambulansetjenesten.

Resultatene var dessverre nedslående. Tilsynet avdekket at det var behov for forbedringer knyttet til smittevern og arbeidstøy, dårlige lokaler, skader og helseplager grunnet tungt fysisk arbeid, samt forebygging av vold og trusler.

Koronaviruset har vært en påminner for mange av oss hvor kritisk det er med godt smittevern. Da er det uholdbart at helseforetakene ikke går til anskaffelse av lokaler og maskiner som gjør at ansatte i ambulansetjenesten kan komme og gå i rent arbeidstøy.

Vi i Fagforbundet krever at det ryddes opp. Vi forventer at både politikere og helseforetak tar rapporten fra Arbeidstilsynet på største alvor, og iverksetter tiltak umiddelbart. Våre tillitsvalgte og verneombud må involveres i prosessen.

Hverdagens helter fortjener gode arbeidsforhold og et trygt arbeidsmiljø. Det skal vi i Fagforbundet bidra til.

Gratulerer med dagen!