Et soleklart flertall vil at staten skal overta luftambulanse­tjenesten

Fagforbundets leder Mette Nord (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

71 prosent av de spurte mener at staten bør overta driften av luftambulansetjenesten. Det viser en meningsmåling Sentio har utført på oppdrag fra Fagforbundet. Bare 15 prosent vil ha drift etter anbudsutsettelse.

16.01.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 17.01.2020

– Krisa i luftambulansetjenesten har gjort det helt klart for folk flest at dette er en tjeneste som staten må drive sjøl. Fra før har alle de ansattes organisasjoner samlet seg om det samme kravet. Nå må helseminister Bent Høie og regjeringa lytte til folket og til sine egne ansatte, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Luftambulansetjenesten
Infogram

Arbeidstakerorganisasjonene står samlet i kravet

Hun viser til at alle de ansattes representanter, fra LO (Fagforbundet), Akademikerne (Legeforeninga) YS (Delta) og Unio (Norsk sykepleierforbund), tidligere i januar gikk sammen om et vedtak om at den operative driften av luftambulansene må organiseres i offentlig regi under de regionale helseforetakene.

Også Høyre og Frps velgere mener staten må overta

I meningsmålingen Sentio har utført, ble følgende spørsmål stilt: «Luftambulansetjenesten ved sykehusene drives i dag av et privat selskap etter anbudsutsettelse. Mener du at luftambulansetjenesten bør drives av private som i dag, eller mener du at staten bør overta driften?»

Svarene viser at det er flertall for statlig drift i alle fylker. Det er ikke flertall for privat drift i en eneste velgergruppe, og selv blant Høyres og Frps velgere er det flere som vil ha statlig enn privat drift.

– Når til og med flertallet at Høyres og Frps velgere innser at staten må overta, er det helt tydelig at helseministeren og regjeringa tviholder på et anbudssystem av ideologiske grunner. Dette er ikke folk tjent med, og aller minst de som trenger akutt medisinsk hjelp i Nord-Norge, mener Nord.

Samtidig er hun svært positiv til at Ap-leder Jonas Gahr Støre i VG i dag varslet at staten vil overta luftambulansetjenesten dersom han blir statsminister etter valget neste år.

– Det er veldig bra at både Ap, Sp og SV nå er så tydelige på at det offentlige må overta denne tjenesten, sier Mette Nord.

Pasientene skal ikke betale for krisa

Forbundslederen mener at helseministeren må sørge for at det ikke er pasientene ved sykehusene som nå må betale prisen for krisa som har oppstått. Dessuten mener Fagforbundet at helseministeren må bidra til at avtalen med operatøren Babcock, som selskapet har brutt, blir sagt opp.

– Krisa i luftambulansetjenestene er skapt av regjeringa og helseminister Bent Høie. Både de ansatte og fagmiljøet advarte mot følgene av konkurranseutsettingen. Det ble klart og tydelig varslet om at anbudssystemet gjør akuttberedskapen mer sårbar, og at valget av en ny operatør kunne ødelegge samhandlingen mellom operatør og helseforetak. Helseministeren ga blaffen i disse advarslene, og på toppen av alt ble kontrakten gitt til det selskapet som skåret dårligst på kvalitet, sier Mette Nord.

Hun viser til at regjeringas argument har vært at privat drift gir et rimeligere tilbud, men at den krisa man nå står oppe i, tyder på det stikk motsatte.

}