2020 Bring Transportløsninger AS er i havn

Fagforbundet Post og finans og Bring Transportløsninger er enige om følgende i årets lønnsoppgjør: Det gis et generelt tillegg på kr 2 925 pr. år for ansatte på timelønn eller månedslønn.

15.09.2020 av Geirmund Jor

For deltidsansatte gis tilleggene forholdsmessig ut i fra stillingsprosenten.

Døgnsatsene justeres og endres til følgende felles sats:

  • Ansiennitet fra 0-3 år justeres fra kr 1.990 pr døgn til kr 2.005 pr døgn
  • Ansiennitet fra 3-8 år justeres fra kr 2.042 pr døgn til kr 2.057 pr døgn
  • Ansiennitet over 8 år justeres fra kr 2.176 pr døgn til kr 2.191 pr døgn 

Turlønn justeres fra kr.195,50 til kr.197,50.

Minstelønnssatsene reguleres opp med kr.1,50.

Tilleggene gjelder fra 1.4.20 og inkluderer resultatet fra A-delsforhandlingene.

YSK (Yrkessjåførkurset)

– Det var svært viktig for oss å få gjennomslag for at arbeidsgiver betaler ordinær timelønn for den tid arbeidstaker deltar på YSK-kurs. Dette var et tydelig krav fra medlemmene i medlemsdebatten og det har vi fått til. Det er avtalt en tilbakebetalingsordning dersom vedkommende slutter før 18 måneder er gått etter avviklet kurs, forteller leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals.