Cambiote-skolen

Cambioteskolen drives av Fagforbundets SOS-barneby med støtte fra angolanske myndigheter. Under rektor Aurélio Messele Tchissendes ledelse fortsetter skolen å være en foregangsskole.

26.11.2020 av SOS-barnebyer Norge

 Da vi besøkte Cambiote-skolen høsten 2019 møtte vi den nye rektoren Messele. Han har vært ved skolen i sju år, både som lærer og i administrasjonen. Messele har jobbet lenge under rektor Fabios ledelse , og ønsker å videreføre både verdiene og kvaliteten fra hans tid som leder

Skolen har en god gjennomføringsprosent. Ved slutten av forrige skoleår klarte 80 prosent av elevene kravene til å bli flyttet et trinn opp. Det nasjonale tallet er 60 prosent.

Cambiote-skolen har, som alle skoler i Angola, vært stengt ned i mange måneder på grunn av koronapandemien. Nå er deler av skolen åpnet igjen, med strenge smitteverntiltak.

Skolen, som opprinnelig har kapasitet til 1 400, har nå 1751 elever, fordelt på 10 trinn. Det er 53 ansatte ved skolen. 44 av disse lønnes av myndighetene, de resterende, deriblant rektor, av SOS-barnebyer. Det offentlige dekker også alt av skolemateriell, og skolen er også en av dem i Angola som er plukket ut til å være med på et prosjekt med bruk av nettbrett i undervisningen.

 
Prosjekt med lesebrett i undervisningen

Profuturo er et pilotprosjekt med lesebrett i skolen. Målet er å gi elevene en innføring i og tilgang til ny datateknologi. Prosjektet startet våren 2019 og skal pågå over tre år. Elevene i 4. og 5. trinn bruker nettbrett i undervisningen i matematikk, portugisisk, naturfag, geografi, historie og samfunnsfag. Lesebrettene skal kun brukes på skolen, og som en del av prosjektet måles det hvor ofte og på hvilken måte de brukes i undervisningen. Så langt er elevene veldig fornøyde.

Elevene sitter ved pultene sine i klasserommet og bruker lesebrett i undervisningen.
Profuturo er et pilotprosjekt med lesebrett i skolen. Målet er å gi elevene en innføring i og tilgang til ny datateknologi.

 
Dataundervisning

De færreste skolene i Angola har dataundervisning eller gir elevene tilgang til datamaskiner. Cambiote-skolen har lenge hatt eget datarom, men først de siste årene har det blitt utnyttet i undervisningen. Skolen har ansatt en egen datalærer, finansiert av SOS-barnebyer, og elevene i 6.-9. trinn får undervisning i dataprogrammer som office, exel og power point, i tillegg til at de lærer seg å bruke internett til å innhente informasjon og kunnskap. Dette gjør at de stiller sterkere når de skal ut på arbeidsmarkedet.

Skolen arrangerer også cyberkafé for ungdom fra lokalsamfunnet og elever fra andre skoler. I naborommet er det bibliotek som også kan benyttes.

 

- Alle bør få skolegang

Antonio (20) går på 9. trinnet på Cambiote-skolen, i tillegg til yrkesopplæring i mekanikk. Høsten 2019 flyttet han for seg selv sammen med tre andre gutter barnebyen.

Han har planer om videre studier, ønsket er å bli lærer eller dataingeniør. Han har klare meninger om betydningen av utdanning til dagens unge i Angola.

- Utdanning er veldig viktig for å bli selvstendig og for å få framtidsmuligheter. I Angola har vi mange unge som ikke har mulighet til å gå på skole fordi familiene deres lever i fattigdom. Det må vi endre. Alle barn bør ha mulighet til skolegang, sier Antonio. 

 

Korona

 

Skolen har vært stengt en god stund, men er nå åpnet igjen for klassene fra 6. trinn og oppover. Elevene fra 0-5. trinn må fortsatt være hjemme. Også yrkesopplæringen har startet opp igjen, og undervisningen foregår i selve barnebyen.