Ismail Ziada til nederlandsk domstol: "Ikke svikt meg. Ikke svikt rettferdigheten"

Ismail Ziada sammen med sine advokater Liesbeth Zegveld (t.h) og Lisa-Marie Komp var  kampklare under ankesaken 23. september i Haag.

Ismail Ziada sammen med sine advokater Liesbeth Zegveld (t.h) og Lisa-Marie Komp var kampklare under ankesaken 23. september i Haag. (Foto: Ingunn Eriksen)

Ismail Ziadas kamp for rettferd ble kjempet i nederlandsk lagmannsrett i forrige uke. Han er en av mange ofre for Israels krigsforbrytelser. Ziada krever erstatning i et sivilt søksmål for drapet på seks familiemedlemmer under Israels angrep på Gaza 20. juli 2014. I mai i år ble nye sivile drept under bombingen av Gaza. Sivile vil fortsatt bli drept i israelske angrep dersom de ansvarlige aldri blir stilt til ansvar.

27.09.2021 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 27.09.2021

Haags lagmannsrett kan spille en avgjørende rolle for å sette en stopper for immunitet

Nederlandsk lagmannsrett skal avgjøre om tingretten tok rett beslutning da den avviste erstatningssaken i januar 2020. Begrunnelsen var at retten mente at Benny Gantz og Amir Eshel har immunitet i kraft av sine offisielle stillinger som daværende øverstkommanderende i det israelske militæret og tidligere sjef for det israelske luftvåpenet.  

Ziadas advokat, Liesbeth Zegveld, påpekte i ankesaken at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og Den internasjonale strafferettsdomstolen har avvist såkalt funksjonell immunitet i kjennelser i saker som omhandler alvorlige internasjonale forbrytelser.

Menneskerettighetsadvokaten Liesbeth Zegveld (t.h) sammen med advokat Lisa-Marie Komp og apartheideksperten Prof. dr. John  Dugard
Apartheideksperten Prof. Dr. John Dugard var tilstede under ankesaken. Advokatene Liesbeth Zegveld (t.h) og Lisa-Marie Komp.

 

Det har også FNs internasjonale lovkommisjon (ILC) gjort. Tingretten har dermed vært for konservativ. I tillegg unnlot retten å foreta en realitetsvurdering av funksjonell immunitet i dette konkrete tilfellet.

 

FN har slått fast at Israel begikk krigsforbrytelser under 2014-krigen

FN satt ned en uavhengig granskningskommisjon etter Gaza-krigen i 2014 og slo fast i 2015 at det med høy sannsynlighet ble begått krigsforbrytelser under angrepene. I løpet av 51 dager utførte Israel mer enn 6000 luftangrep og omtrent 50 000 artillerier ble avfyrt fra tanks.  1462 palestinske sivile ble drept, en tredjedel av dem var barn.  Kommisjonen la blant annet stor vekt på at staten Israel ikke la om taktikken for krigføringen da angrepene førte til store sivile tap. 

Minst 142 familier mistet tre eller flere medlemmer. Ismail og resten av Ziada-familien mistet hele seks medlemmer da familiehjemmet ble bombet til grus: moren Muftia (70), brødrene Jamil (53), Youssef (43) og Omar (32), svigerinnen Bayan (39) og den 12 år gamle nevøen Shabaan (12). I tillegg ble en syvende person som besøkte familien drept.

 

Ikke mulig for palestinere å få adgang til israelsk rett med påstand om krigsforbrytelser

Nederlandsk sivilrett gir adgang til å behandle sivile saker utenfor Nederland når den ene part har tilstrekkelig tilknytning til Nederland og at det er umulig å reise saken utenfor Nederland.  Ismail Ziada er nederlandsk statsborger og har sitt liv i Nederland, samtidig som hans adgang til å reise erstatningskrav for krigsforbrytelser israelsk rettssystem er i praksis fraværende.  Issam Younis, direktør for Al-Mezan Center for Human Rights i Gaza, og resten av et ekspertpanel i forkant av ankesaken gikk inngående inn på de administrative, praktiske og juridiske hindringene som gjør det umulig for palestinere å søke rettferd gjennom israelsk rettssystem.

- Det eneste muligheten palestinerne kan oppnå rettferd for alvorlige internasjonale forbrytelser er ved å reise saker for nasjonale domstoler i land de har tilknytning til.  Om nasjonale domstoler ikke behandler disse sakene, så vil det ytterligere undergrave folkeretten og krigsforbrytere fortsette gå fri, sa Younis.

 

Sterk appell til lagmannsretten

Dommeren ga Ziada siste ord under ankesaken. Ziada var ikke forberedt på å si noe, men holdt en følelsesladet appell som berørte alle i salen.

Jeg står foran dere i dag og forsvarer min grunnleggende rett til å få tilgang til rettferdighet i mitt eget land.

Jeg kunne ikke ha forestilt meg at i min søken etter rettferd så ville krigsforbryterne bli beskyttet og offeret bli straffet.

Det var litt sjokkerende for meg at denne retten ville bli nektet meg ved hjelp av funksjonell immunitet. Jeg håper dette vil bli revurdert fordi for meg er det som om rettighetene mine blir krenket. Det er jeg som er offeret her og jeg blir straffet. Funksjonell immunitet beskytter   krigsforbrytere.

Det andre poenget jeg vil komme med, er at når noe forferdelig skjer som det som skjedde med meg, så tror du ikke at det ikke vil skje igjen.  Men jeg tok feil.  Selv i 2014 tok jeg feil. Det kunne ha skjedd med et hvilket som helst annet familiemedlem fordi bombingen tok ikke slutt.

Og i mai i år levde jeg under trusselen om at jeg hvert øyeblikk skulle motta nyheten om at en i familien min hadde blitt drept i angrepene. Og det var nære på. Niesen min, som er datteren til Jamil og Bayan og søsteren til Shabaan, de som ble drept i 2014, huset ved siden av henne ble bombet og hun måtte løpe fra leiligheten sammen med sine to små barn. Og dere snakket om fire generasjoner som ble berørt i saken min. Det var nære på. Flere ble kritisk skadde under bombingen. 

Saken er at de som er part i denne saken, er hva jeg vil kalle aktive krigsforbrytere.

Dette må stoppes på en eller annen måte, eller vi må prøve å sende et budskap om at det ikke er noen immunitet her.

Jeg kan ikke gjøre det. Jeg er kun et individ som står overfor verdens fjerde største militærmakt.

Jeg er ikke Israel.

Jeg er Ismail Ziada.

Jeg kan ikke stoppe krigsforbrytelser. Dere, ærede dommere, kan det.  Så jeg ber dere:

Ikke svikt meg. Ikke svikt rettferdighet.

 

Det er alt jeg vil si. Takk.

 

Avgjørelsen i ankesaken vil bli forkynt 7. desember. Det er forventet at journalister og støttespillere vil få adgang til rettssalen.

 

Det foregår en internasjonal kampanje hvor enkeltindivider og organisasjoner kan støtte rettssaken med et beløp.

Ismail Ziada omkranset av Students for Justice in Palestine (Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina)
Ismail Ziada omkranset av Students for Justice in Palestine (Studenten voor Recthvaardigheid in Palestina) Fot: Ingunn Eriksen

 

Students for Justice in Palestine (Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina) hadde markering foran domstolen og spilte inn støtteerklæringer til Ismail Ziada.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?