Til hovedinnhold

Fagforbundet har samlet inn nesten to millioner til Gaza

-Lokale organisasjoner er der før, under og etter kriser, sier Siri Follerås, leder av Fagforbundet pleie og omsorg Oslo, som har bevilget ekstra penger til Gaza-aksjonen.

-Lokale organisasjoner er der før, under og etter kriser, sier Siri Follerås, leder av Fagforbundet pleie og omsorg Oslo, som har bevilget ekstra penger til Gaza-aksjonen. (Foto: UAWC)

Fagforbundet har startet en egen Gaza sulter-innsamling til UAWC, organisasjonen for småbrukere og fiskere, som arbeider både på Vestbredden og i Gaza. Fagforeninger, fylkeskretser, medlemmer og tillitsvalgte har samlet inn mer enn 1,9 millioner kroner.

16.04.2024 av Sissel Fantoft, Norsk Folkehjelp
Sist oppdatert: 18.04.2024

Fagforbundet har i årevis hatt et brennende engasjement for Norsk Folkehjelps
partnerorganisasjon UAWC. Bidragene fra Fagforbundet har vært uunnværlige i UAWCs globale «Stop Gaza starvation»-kampanje.

Her kan du bidra til aksjonen

Har medarbeidere i Gaza

Union Of Agricultural Work Committees (UAWC) har hovedkontor i Ramallah på Vestbredden, men har også 35 medarbeidere i Gaza.

– Situasjonen i Gaza, spesielt i nord, har utviklet seg til en enorm humanitær krise. Mangelen på mat og vann er ekstrem, og mange har ikke noe annet valg enn å ty til dyrefôr, ville urter og skadde hermetikkvarer for å overleve, forteller daglig leder Fuad Abu Saif.
Den alvorlige situasjonen forsterkes av at bistanden sjelden når fram til dem som er isolert på den nordlige delen av Gazastripen.

– Det ender ofte med tragedie når befolkningen må kjempe om tilgang til sårt tiltrengt nødhjelp. Bare i løpet av de siste to ukene har mer enn 1000 palestinere blitt skadd eller mistet livet. Folk i Nord-Gaza har blitt tvunget ut i gatene, inn i ødelagte hjem eller inn i provisoriske tilfluktsrom. Under slike forhold sprer sykdommer seg med skremmende hastighet, fortsetter han.

Utrolig engasjement

Til tross for den forferdelige sitasjonen i Gaza, fortsetter UAWC-teamet å være et fyrtårn
av håp og støtte.

General Director of The Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
Fuad Abu Saif, General Director of The Union of Agricultural Work Committees (UAWC) (Foto: Hilda Klaveness)

– De har blitt værende. Selve symbolet på den motstandskraften og besluttsomheten som er så karakteristisk for palestinere i den pågående folkemordkrigen. Mange av våre medlemmer har lidd betydelige personlige tap. Noen har sett hjemmene sine bli lagt i grus, mange befinner seg i de nordlige delene av Gaza, avskåret og isolert av blokaden. Hjerteskjærende er også sorgen over tapet av kjære kolleger som har mistet livet under den nådeløse volden, sier, sier Abu Saif.
UAWCs medarbeidere har konsentrert sin innsats om «Stop Gaza starvation»-
kampanjen.
– Dag og natt jobber de utrettelig for å distribuere mat og gi humanitær hjelp til
familier som har blitt hardt rammet av krigen. Deres engasjement er et vitnesbyrd om
en dypt forankret forpliktelse til å lindre lidelsene til sine medpalestinere og en
urokkelig tro på styrken som ligger i solidaritet og menneskelig medfølelse, fastslår han.

Nådeløs blokade

Kampanjen mobiliserer ressurser fra hele verden for å skaffe matvarer og humanitære forsyninger til de mest trengende i Gazas beleirede samfunn. Hjelpen har så langt nådd ut til rundt 231 000 individer personer i 38 500 familier. Også på Vestbredden lider palestinere under volden og den nådeløse blokaden under den israelske okkupasjonen.

– Vi støtter lokalsamfunn på Vestbredden som sliter med harde restriksjoner og voldelige angrep fra bosettere. Jernporter står nå som dystre markeringer ved inngangene til byer, landsbyer og leirer, og fungerer som barrierer som begrenser folks bevegelsesfrihet, sier Fuad Abu Saif, og forteller at palestinere som forsøker å omgå disse barrierene risikerer å bli skutt.

– De økte sikkerhetsrestriksjonene hindrer også strømmen av varer og
humanitær hjelp til regionen. Den gjennomgripende følelsen av frykt og den konstante
trusselen om vold kaster lange skygger over dagliglivet, og etterlater samfunnet i en
tilstand av evig usikkerhet, sier han.

Campaign for Gaza Relief - aksjon.
Campaign for Gaza Relief - hjelp som når fram. (Foto: UAWC)

Katastrofal matmangel

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) advarer om en rask forverring av
sultkatastrofen i Gaza:

«Opptrappingen av fiendtlighetene har stanset forsyninger av vann, mat og drivstoff, og forårsaket kollaps av alle matrelaterte sektorer, inkludert grønnsaksproduksjon, husdyrproduksjon og fiskeri og akvakultur. Om lag 60 til 70 prosent av kjøtt- og meieriproduserende husdyr i Gaza har enten blitt drept eller for tidlig slaktet for å dekke det store matbehovet. FAO er dypt bekymret over betydelige tap av husdyr. Å holde en families dyr i live gir dem en tilgjengelig kilde til protein, næring og melk –
spesielt viktig for barn,» uttaler FAO i en pressemelding.

Ifølge en rapport som ble publisert av IPC (Integrated Food Security Phase
Classification) 18. mars vil halvparten av befolkningen i Gaza, 1,11 millioner mennesker,
oppleve katastrofal matusikkerhet mellom mars og juni. IPC er et globalt initiativ som
har utviklet en matusikkerhetsskala med fem nivåer, hvor katastrofalt er det høyeste
nivået.

IFPRI (International Food Policy Research Institute) opplyser at mer enn en tredjedel av jordbruksarealene i Gaza har blitt skadet siden krigens utbrudd 7. oktober 2023. Før konflikten ble 53 prosent av Gazas jordbruksareal brukt til dyrking av frukt og grønnsaker. Sammen med skadene på jordbruksland har mer enn en femtedel av Gazas drivhus og en tredjedel av irrigasjonsinfrastrukturen også blitt ødelagt.

Før konflikten kom omtrent 44 prosent av husholdningenes matforbruk fra innenlandske produsenter, mens resten kom fra import som har stoppet opp. Redusert innenlandsk matforsyning og tap av importkapasitet, sammen med økende kostnader for transport, energi og vann, har også forårsaket voldsom prisvekst påmatvarer.

En bølge av bosettervold

Det siste tiåret har folk på Vestbredden opplevd en økende bølge av vold fra bosetterne,
og situasjonen har forverret seg dramatisk siden krigens utbrudd 7. oktober 2023.
– Innbyggerne på Vestbredden lever under en beleiring der prinsippene om frihet og menneskeverd kontinuerlig utfordres av okkupasjonens harde realiteter, fastslår Abu Saif.

– Væpnede bosettere, ofte ledsaget av soldater, har satt i gang nådeløse angrep på palestinske hjem, gårder og hele landsbyer. Disse overgrepene resulterer ikke bare i tap av palestinske liv, men fører også til omfattende beslag av land og systematisk ødeleggelse av eiendommer. Alt utføres under det israelske militærets årvåkne øyne, og de har gjort lite eller ingenting for å dempe disse aggresjonene. Straffefriheten som disse bosetterne opererer under, oppmuntrer dem til å eskalere sine terrorhandlinger mot den palestinske befolkningen, legger han til.

Bedrer menneskers liv

At UAWCs innsats har stor betydning for folks livskvalitet, kan Ya'qoub At'eemat,
lederen av et landsbyråd på Vestbredden, bekrefte:

– Veien til Khirbet Um Qussa, som UAWC har bygget de siste månedene under de nåværende tøffe forholdene, har vært et av de mest vellykkede prosjektene i området de siste årene. Den letter tilgangen til viktige tjenester, spesielt for skoleelever. Vi er stolt av dette prosjektet og håper det vil fungere som en modell for fremtidige initiativer.

Samah Abu Na'ma, som representerer Battir Women's Cooperative, samstemmer i dette og kommenterer landbruksstøtten som er gitt slik:

– Grønnsaksfrø og andre lokale plantefrø som ble delt ut til kvinner i kooperativer på World Peasant's Day markerte et vendepunkt for mange medlemmer og ga dem en mulighet til å vende tilbake til land og jordbruk og produsere lokale økologiske råvarer.

– Dette understreker at våre prosjekter bidrar til positiv endring i livene til palestinske bønder og lokalsamfunn, sier Abu Saif.

UAWC nødhjelp
UAWC med nødhjelp. (Foto: UAWC)

En felles forpliktelse

Takket være støtten fra Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har UAWC vært i stand til å distribuere livsviktige matforsyninger, varme tepper og klær til en rekke familier i desperat nød på tvers av Gaza og Vestbredden.

– Kjennetegnet på dette partnerskapet er dets effektivitet og tilpasningsevne. Dette har vært avgjørende for å få nødhjelpen raskt på plass. Samarbeidet understreker også vår felles forpliktelse til humanitær bistand, og viser hvordan solidaritet og umiddelbar handling kan bedre situasjonen for folk i krise, sier han.

– Ufattelig og uakseptabelt

UAWCs budskap til verden er at landene må riste av seg sin apati og forene seg i et resolutt krav om umiddelbar stans av Israels angrep, og å gjenopprette verdighet og fred for det palestinske folket.

– Vi er forferdet over det internasjonale samfunnets lammelse når det palestinske folket utholder det som utvilsomt er et folkemord. Det er ufattelig og uakseptabelt at
verden ser ut til å være ute av stand til å tvinge den israelske okkupasjonen til å stanse sin utryddelseskrig. Hvordan kan en klode som vrimler av nasjoner, organisasjoner og individer være vitne til den systematiske utslettelsen av et helt folk uten å gå til handling? Denne stillheten og passiviteten er ikke bare en fiasko i diplomati, men et svik mot menneskeheten selv. Tiden for global ansvarlighet og avgjørende intervensjon er nå, presiserer Fuad Abu Saif.

Nødhjelp
Nødhjelp (Foto: UAWC)

Sterk solidaritet

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp ble tidlig kontaktet av UAWC om umiddelbare
nødhjelpsbehov, men også om langsiktig støtte for å rette opp i alle skadene bombingen
har gjort på dyrkbar jord, avlinger, jordbruksinstallasjoner og -redskaper og fiskebåter.

– Fagforbundet står i sterk solidaritet med UAWC og vet hvor mye deres arbeid
betyr for mange tusen familier i Gaza og på Vestbredden. Fiskere og bønder er helt
sentrale for produksjon og distribusjon av mat. De er nå hardt rammet etter bombingen
i Gaza, og vi må gjøre det vi kan, sier forbundsleder Mette Nord.

På Fagforbundets landsmøter velges det en Palestina-ambassadør fra hvert fylke.
En av dem er Cathrin Snare, leder for Yrkesseksjonen helse og sosial Oslo.

– Oppdraget er å spre informasjon og nyheter om Palestina ut til fagforeningene,
og i tillegg delta på en ambassadørreise til Palestina eller Libanon, forteller hun.
Snare besøkte Vestbredden for mange år siden og skulle egentlig reist til Gaza 30.
oktober i fjor, men på grunn av krigsutbruddet ble turen avlyst.

– I stedet prøver vi å finne andre måter å sette søkelyset på situasjonen for det
palestinske folket på, blant annet gjennom kampanjen «Gaza sulter», sier hun.

Matsekker til utdeling i Rafah.
Matsekker til utdeling i Rafah. (Foto: UAWC)

To av fagforeningene som har støttet Fagforbundets «Gaza-sulter»-innsamling:

Fagforbundet pleie og omsorg Oslo (200.000 kroner)

Leder Siri Follerås:
– Mange av våre medlemmer er opprørt over situasjonen for palestinere i Gaza og på Vestbredden. Fagforeningen har derfor i mange år bevilget penger til Norsk Folkehjelps arbeid for palestinske flyktninger i Libanon og engasjementet i Gaza og på Vestbredden. Situasjonen i Gaza har jo blitt helt ubeskrivelig grusom for folk, derfor ønsket vårt årsmøte i år at vi økte vår bevilgning kraftig. Det er viktig å støtte opp om lokale krefter som vet hvor problemene er størst og som har lokalkunnskap om hva som er den beste hjelpen og hva folk trenger. Lokale organisasjoner er der før, under og etter kriser, og er en del av samfunnet som får del i solidaritetsprosjektene vi støtter. Vi ønsker at det internasjonale samfunnet jobber for en permanent våpenhvile, får slutt på okkupasjonen, og en slutt for apartheidpolitikken som føres overfor palestinere i Israel.


Fagforbundet St. Olavs Hospital (100.000 kroner)

John Olav Berdahl, leder og foretaksstillitsvalgt:
– Vi fikk en henvendelse fra Norsk Folkehjelp i forkant av årsmøtet vårt, og vedtok at vi
ønsket å gi et synlig bidrag til denne kampanjen. Norsk Folkehjelp er jo fagbevegelsens
egen organisasjon, og vi synes det er forferdelig å se den humanitære tragedien som
utspiller seg i Gaza nå. Derfor mener vi at det er på sin plass å gi en gave med mening.
Tidligere pleide vi å dele ut gaver til våre medlemmer på St. Olavs Hospital til jul og
påske, men for noen år siden bestemte vi oss for å slutte med det og heller gi pengestøtte
til noen som trenger det mer. Siden har vi til jul og påske donert pengegaver til
organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Kirkens Bymisjon og Kirkens Nødhjelp, i
solidaritet med mennesker som trenger hjelp.

Slik kan du bidra:

Vipps 818574

Kontonummer: 5005 14 00000 (merkes med UAWC)

Betalingsinfo: Norsk Folkehjelp
Organisasjonsnummer: 871033552

Gå til aksjonsside

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?