Gi et bidrag til Ismail Ziadas kamp

Over 2000 palestinere ble drept under Israels angrep på Gaza sommeren 2014. De fleste var sivile og over 500 var barn. Palestinsk-nederlandske Ismail Ziada mistet seks av sine familiemedlemmer da storfamiliens hus ble bombet flyktningeleiren Bureij. Den yngste var kun 12 år gammel.

23.01.2019 av Informasjonasavdelinga
Sist oppdatert: 25.01.2019

Brudd på humanitær rett 

Ziada leverte i 2017 et sivilt søksmål under nederlandsk jurisdiksjon mot daværende generaldirektør for de israelske forsvarsstyrkene, Benjamin «Benny» Gantz og general Amir Eshel, øverstkommanderende for det israelske luftvåpenet. Disse anses å være de som godkjente bombeangrepene som drepte Ismail sin mor, tre brødre, svigerinne, nevø og bekjent. Til dette har han engasjert advokat Liesbeth Zegveld ved advokatkontoret Prakken d´Oliveira Human Rights Lawyers.  

I sitt svar påberoper de israelske forsvarstoppene seg immunitet, at Ismail Ziada har tilgang til israelsk rett og at han må dekke alle omkostninger de saksøkte har i forbindelse med saken. Nå har Ziada og hans advokat Zegveld frist innen mars 2019 å gi sitt tilsvar før det kan bli en høring om saken får gå i det nederlandske rettsvesenet. 

Ber fagforeninger om å gi et bidrag til Ziadas kamp 

– Ziada og hans gjenværende familie har ikke midler til å dekke advokatutgiftene som kreves for å ta et slikt søksmål videre. Israelske krigsforbrytere har til nå aldri blitt stilt til ansvar, og saken kan skape presedens. Fagforbundet nasjonalt har bevilget 5 000 EUR. Det er i tillegg sendt ut brev til alle foreninger og til LO-forbund med oppfordring om å bidra, sier Fagforbundets leder, Mette Nord. 

Hun gir sin støtte til innsamlingen, og oppfordrer egne foreninger og andre forbund til å gjøre det samme. Fagforbundet har besøkt Gaza regelmessig fra 2010 og har sett hvordan sivilbefolkningen  lider på alle plan. Nå som det er en mulighet for å få reist en sak for sivilrett i Nederland, må vi alle gi moralsk og økonomisk støtte. De som har mistet familie i krigsforbrytelser, vil aldri kunne få familien tilbake, men en rettssak kan virke preventiv ved nye angrep på Gaza.

Ismail Ziada har uttalt at dersom han oppnår kompensasjon for tap av sine familiemedlemmer, vil dette beløpet bli satt i fond for å bistå andre ofre for krigsforbrytelser og til støtte for palestinske barn.

Hvis du som privatperson har lyst til å gi et pengebidrag kan dette gjøres gjennom kampanjesiden som er opprettet. Eller ved å sende valgfritt beløp via vipps til Eddie Whyte på 902 77 166.