Vinbonde omringet av okkupanter

Landsbyen Khirbat Beit Zakariyyah ligger mellom byene Jerusalem og Hebron. Landsbyen har rundt 650 innbyggere, de fleste er sysselsatt i jordbruket. Som mange andre landsbyer er den omringet av israelske bosetninger som er ulovlige etter internasjonal rett.

02.01.2019 av Ivar Romundstad, Palestina-ambassadør for Fagforbundet Akershus
Sist oppdatert: 09.01.2019

Vi møter den palestinske bonden Bashir Al Saraf på gården hans. Han dyrker vindruer, frukt og grønnsaker. I det som skulle ha vært den viktigste vekstsesongen, sommeren, er det umulig å dyrke. De israelske bosetterne har for lengst tatt kontroll over vannressursene i området. Å kjøpe mer vann til grønnsakproduksjon om sommeren er ikke økonomisk mulig. Det tradisjonelt viktigste markedet for produktene, Jerusalem, er heller ikke tilgjengelig for en palestinsk bonde, så det er ikke enkelt å få solgt produktene og overleve som bonde. 

Bolighuset på gården ble bygd under den ottomanske perioden. Lovlig etter datidens herskere. Det har lenge vært planer om utvide det lille huset. Et hus med kun to rom er alt for lite for ham, kona og tre voksne barn.

 

Palestinere får ikke lov til bygge på eget land

Landsbyen ligger i det som etter Oslo-avtalen klassifisert som C-område, det vil si under midlertidig israelsk sivil og militær administrasjon. Her er det okkupasjonsmakten som bestemmer alt – også byggetillatelser. Ikke en gang å rehabilitere sine gamle hus får palestinerne lov til. Nybygging og påbygg er avgjørende for at ungdom skal kunne se en framtid i landsbyen. Situasjonen nå er at de unge forlater landsbyen, folketallet går ned, og det blir bare en stadig eldre befolkning igjen, registrerer Bashir Al Saraf.

Israel har konfiskert palestinske land for å bygge seks folkerettstridige bosettinger her, og gir samtidig palestinerne rivningsordrer på de beskjedne boligene de har. Akkurat nå gjelder det skolen og 36 hus i landsbyen. De vet ikke når rivninger skjer og mange lever i en konstant angst. Ofte dukker soldater med bulldozere opp midt på natta. De gir beboerne ordre om å pakke sammen det viktigste. Kort tid etter knuser bulldozere huset. Israelernes fordrivingspolitikk er effektiv og brutal. 

 

Fagforbundet støtter de palestinske bøndene

Vinbonden Bashir Al Saraf er medlem Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Organisasjonen som ble stifter i 1986 organiserer palestinske bønder i Gaza og på Vestbredden. Også fiskere i Gaza er organisert i UAWC. Siden 2010 har Norsk Folkehjelp og Fagforbundet hatt samarbeid med UAWC, og støttet flere av deres prosjekter. Organisasjonens hovedformål er å kjempe mot alle ødeleggelsene okkupasjonen påtvinger palestinsk jordbruk og fiskeri. De organiserer bøndene i lokale komiteer som går sammen i større nettverk og slåss for retten til å beholde jorda si. De jobber også for matvaresikkerhet og med å skolere bøndene i å utvikle et bærekraftig landbruk. Et arbeid som blir stadig vanskeligere for hvert år som okkupasjonen varer og anneksjonen brer seg.