Korona-tiltak både beskytter og rammer hardt i Huambo

Hyppig håndvask er et godt forebyggende tiltak i barnebyen. (Foto: SOS-barnebyer )

COVID-19 viruset har nådd det sørlige Afrika, og SOS-barnebyer Angola er bekymret for konsekvensene av en ukontrollert smitte. På det afrikanske kontinentet er det registrert over 40 000 tilfeller av smittede og 1 750 dødsfall som følge av korona, men foreløpig er det lave smitte- og dødstall i Angola.

25.05.2020 av Ingunn Eriksen

Det er innført strenge smittevernstiltak for å forhindre at pandemien sprer seg. Angola mangler smittevernutstyr, respiratorer og medisinsk personell til å håndtere et stort antall smittede. Den fattige delen av befolkningen lever tett på hverandre og har liten mulighet til å følge smitteverntiltak som å holde avstand og hyppig håndvask.

Myndighetene har innført unntakstilstand i landet. Det innebærer innreiseforbud, universiteter, skoler og barnehager er stengt og det samme gjelder for butikker og andre forretninger. Det er også strenge restriksjoner på å bevege seg utendørs.

Lave oljepriser kombinert med lock-down gir store økonomiske utfordringer for landet. Økte matvarepriser og restriksjoner som gjør det vanskelig å jobbe, produsere og selge mat og andre varer, kan føre til at mange familier blir avhengige av hjelp for å overleve.

 

Familiehusene i barnebyen

SOS-mødrene står for hjemmeundervisning for barna. Angolanske myndigheter har også undervisning for skolebarn på tv og radio.  Alle familiehusene har tv. Ekstra hygienetiltak er også iverksatt. SOS-mødrene kan handle inn mat to ganger i uka, slik at familiene klarer seg bra.

 

Lokalsamfunnsprogrammet i Huambo

SOS-barnebyer deler ut matvarer til familiene som nå sliter med å skaffe nok mat til at familien overlever. Barnebyen har også delt ut såpe, slik at familiene skal ha mulighet til å delta i den nasjonale dugnaden for å forhindre smitte.

Omsorgspersonene i familieprogrammet i lokalsamfunnene fortsetter med sine inntektsbringende aktiviteter så langt det lar seg gjøre innenfor restriksjonene.

I nær framtid vil SOS-barnebyer Angola iverksette koordinerte korona-tiltak i alle de tre barnebyene i landet. Det er ansatt en prosjektleder for å implementere tiltakene og følge opp dette arbeidet i 2020-2021.  Opplæring i smitteverntiltak og utdeling av såpe og antibac er det viktigste forebyggende tiltaket.

Det planlegges midlertidig innkvartering for ikke-smittede barn som er må være adskilt fra foreldrene på grunn av COVID-19 sykdom. 

Det vil også bli investert i aktivitets – og undervisningsmateriell som gjør det lettere for omsorgspersoner å tilbringe kvalitetstid med barna i perioden med bevegelsesbegrensninger.  For å øke antallet barn som kan følge myndighetenes radio-undervisning, så vil SOS-Angola kjøpe inn en del billige radioer til utdeling.

Det er forventet at behovet for psykososial støtte til barn og omsorgspersoner i lokalsamfunnsprogrammet øker, og det vil bli fokus på dette i månedene som kommer.

 

Høstens delegasjonsreise utsatt

Korona-pandemien gjør at høstens planlagte delegasjon blir utsatt til 2021.  Barnebyen har 10 års jubileum 18. september, og vi vil ikke la anledningen til å feire gå i fra oss. Fagforbundets mange og trofaste bidragsytere har gjort at vi i dag bidrar til at svært mange barn i Huambo får omsorg og skolegang. Det er vi stolte over!