Til hovedinnhold

Fagforbundet krever likelydende tariffavtaler i staten

Staten kan ikke ha konkurrerende tariffavtale, mener Fagforbundet.

Staten kan ikke ha konkurrerende tariffavtale, mener Fagforbundet. (Foto: Mostphotos)

Fagforbundets landsstyre støtter kravet om likelydende tariffavtaler i staten. Ulike og konkurrerende tariffavtaler er urettferdig, fordi ansatte med lik utdanning og samme stilling i samme virksomhet kan få ulik lønn.

13.06.2024 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre, 13. juni 2024
Sist oppdatert: 13.06.2024

Dessuten vil ulike tariffavtaler bidra til å undergrave den norske modellen for lønnsdannelse, frontfagsmodellen.

En viktig forutsetning for at partene i arbeidslivet har og tar ansvaret for lønnsdannelsen i Norge, er at det finnes avtaler som gir mulighet til å ha kontroll over lønnsdannelsen. Verken arbeidstakerne, arbeidsgiverne eller samfunnet er i det lange løp tjent med en alles kamp mot alle gjennom konkurrerende tariffavtaler, uten koordinering.

Fagforbundet mener at likelydende tariffavtaler i staten vil støtte opp under frontfagsmodellen. Vi har sett at modellen der industrien setter normen for lønnsveksten i samfunnet, sikrer høy sysselsetting, lav arbeidsløshet, små forskjeller og gode velferdsordninger.

Frontfagsmodellen sikrer at ansatte i andre sektorer, også offentlig sektor, får en lønnsvekst på linje med de som jobber i konkurranseutsatt industri. Dette har gitt arbeidstakere i alle sektorer en god og stabil lønnsvekst over tid.

Fagforbundet er sterkt imot en rent markedsstyrt lønnsfastsettelse, der det er «den sterkestes rett». En markedsstyrt lønnsdannelse vil føre til større forskjeller i samfunnet og svekke partenes rolle i inntektspolitikken.

Fagforbundet mener det er uakseptabelt at staten skal ha konkurrerende tariffavtaler som fører til at ansatte i samme virksomhet med samme jobb, lik utdanning, ansiennitet og erfaring, skal få ulik lønn. Etter at staten fikk ulike avtaler, viser tallenes tale at det er nettopp dette som har skjedd. En meningsmåling som Sentio har gjennomført for Fagforbundet og LO, viser at 75 prosent av de spurte er enige i at det bør være en felles avtale i staten for å sikre at ansatte får lik lønn for likt arbeid.

Fagforbundets landsstyre mener at for at staten skal kunne ta ansvar i inntektspolitikken, må alle ansatte være omfattet av det samme regelverket for lønnsdannelse, nemlig likelydende tariffavtaler.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?