Til hovedinnhold

Dette er Klubbstyrets arbeidsrom

Fagforbundet har startet på en viktig digital endringsreise. Klubbstyrets arbeidsrom (KL*AR) er et av de nye digitale systemene som tillitsvalgte på arbeidsplassene vil kunne få stor glede av!

Slik ser landingssiden til Klubbstyrets arbeidsrom

Slik ser det ut når klubbtillitsvalgte logger seg inn i i nettprotalen


Hvem kan bruke Klubbstyrets arbeisrom?

Tillitsvalgte på en arbeidsplass kalles i Fagforbundet for klubbtillitsvalgte. Les mer i Fagforbundets vedtekter. Alle klubbtillitsvalgte vil få tilgang til Klubbstyrets arbeidsrom. 

 

Formålet med Klubbstyrets arbeidsrom er å:

  • sikre at tillitsvalgte kan gi medlemmene i Fagforbundet en god og systematisk oppfølging
  • bidra til at rettigheter og juridiske forpliktelser overholdes
  • ivareta medlemmets personvern (GDPR)
  • sikre forsvarlig oppbevaring av dokumenter og bevare klubbens historikk
  • gjøre det enklere og mer oversiktlig å være tillitsvalgt

 

Klubbstyrets arbeidsrom er en nettportal som gir klubbtillitsvalgte helt nye muligheter:

  • oversikt over egne medlemmer, arbeidsplasser og tillitsvalgte i klubben
  • et sikkert sted å oppbevare dokumenter
  • god oversikt for å behandle saker og organisere tillitsvalgtsarbeidet
  • bevaring av klubbens historikk

Informasjon om medlemmer som klubbtillitsvalgte ser i Klubbstyrets arbeidsrom er hentet fra Fagforbundets eget medlemsregisteret (Fane2). Det er kun klubbtillitsvalgte valgt på arbeidsplassene som får tilgang til Klubbstyrets arbeidsrom, og klubbtillitsvalgte får kun tilgang til å se informasjon som er relevant for sin klubb.

KL*AR rulles ut til tillitsvalgte i klubbene i samarbeid med fagforeningene og fylkeskretsene i løpet av 2024. Klubbtillitsvalgte vil få god opplæring i hvordan systemet ser ut og hvordan det skal brukes.

 

 

Klubbstyrets Arbeidsrom

 Les historien om KL*AR her

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?