Til hovedinnhold

Om KL*AR

Klubbstyrets arbeidsrom skal bli Fagforbundets digitale verktøy for tillitsvalgte på virksomhetsnivå

Klubbstyrets Arbeidsrom

Tillitsvalgte på arbeidsplassen er den viktigste medlemsfordelen i Fagforbundet. Hver arbeidsplass skal ha en tillitsvalgt, og i vedtektene våre i §11.7  står det hvordan vi skal organisere oss og hvorfor. Her står det også om klubborganisering.

Les mer i Fagforbundets vedtekter.

Klubborganisering handler om å styrke medlemsdemokratiet på arbeidsplassen. Det er tillitsvalgte i klubben som gjør Fagforbundet synlig og nær for medlemmene våre i hverdagen. Aktive og skolerte tillitsvalgte i klubben bidrar til at saker løses nærmest de det gjelder.

Les mer om klubborganisering her.

I Fagforbundet handler det om å stå sammen, ikke alene. Dette gjelder også klubbarbeid. For at tillitsvalgte ikke skal stå alene, utvikler Fagforbundet nå et digitalt verktøy for tillitsvalgte som sammen utgjør styret i klubben. Vi kaller det Klubbstyrets Arbeidsrom.

Klubbstyrets arbeidsrom skal hjelpe tillitsvalgte i klubben med å ha oversikt over hvilke saker de jobber med, og ikke minst ha et trygt sted å lagre viktige dokumenter. I tillegg vil Klubbstyrets arbeidsrom gjøre det enklere med klubbstyrearbeid, slik at tillitsvalgte kan fokusere på det som er viktigst - medlemmene.

Klubbstyrets arbeidsrom er en del av Fagforbundets digitaliseringsstrategi og er et verktøy vi skal utvikle sammen!

Klubbstyrets Arbeidsrom

 Les histoien om KL*AR her

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?