Til hovedinnhold

Historien om KL*AR

Fra en lokal idé til et felles prosjektKLAR

Våren 2020 stengte Norge ned som følge av Korona pandemien. Samtidig begynte to tillitsvalgte i en lokal fagforening å utforme ideen om et digitalt verktøy for tillitsvalgte.

Fagforeningen de tilhørte hadde på det tidspunktet 43 klubber. Disse  stod uten et godt verktøy for å kunne drive saksbehandling og samarbeide godt mellom fagforening og klubben.

Ideen ble forankret i fagforeningsstyret og arbeidet med Klubbstyrets arbeidsrom (KL*AR) var i gang.

KL'AR

Høsten 2020 ble Fagforbundet sentralt introdusert for ideen. Det ble bestemt å støtte fagforeningen med midler slik at initiativtakerne kunne arbeide med hvordan ideen vil kunne se ut i praksis.

KL'AR

Våren 2021 var resultatet klart i form av i en prototype. Fylkeskretsen og de andre fagforeningene i samme krets ble formelt involvert i det videre arbeidet etter vedtak på Fylkesmøtet. Prototypen  ble deretter testet ut i flere klubber med svært vellykket resultater.

Prototypen ble rullet ut for uttesting i 50 klubber, her var variasjonen på klubbstørrelsen stor blant testklubbene; alt fra klubber med 30 medlemmer til klubber med 1800 medlemmer. Erfaringene fra bruken av prototoypen var udelt positiv. Prototype var ikke et ferdig produkt, men det er fremdeles klubber i dag som bruker prototypen i påvente av den ferdige versjonen.

KL'AR

Høsten 2021 ble arbeidet med Klubbstyrets arbeidsrom overført til Fagforbundet sentralt underlagt Organisasjonsavdeling, og ble testet ut i det nasjonale Klubbprosjektet. Det ble høstet mange nyttige erfaringer i møte med ulike klubber i hele landet som fortsatt er retningsgivende for løsningen.

KL'AR

Våren 2022 ble Klubbstyrets arbeidsrom etablert som et selvstendig prosjekt og som en del av Fagforbundets digitaliseringsstrategi. Klubbstyrets arbeidsrom gjenomgikk en forprosjektfase der blandt annet teknologivalg og funksjonaliteter ble gjennomgått for å vurdere hvordan prototypen ville kunne se ut i en fremtidig løsning.

KL'AR

Våren 2023 vedtok Forbundstyret oppstart av selve utviklingen av Klubbstyrets arbeidsrom.  Det ble etablert en teknisk prosjektgruppe som siden 14. februar har omgjort mål og visjoner til konkrete digitale funksjoner i Klubbstyrets arbeidsrom. Samtidig har prosjektet i denne fasen innvolvert fylkeskretser og klubber i prosjektarbeidet.

KL'AR

Høsten 2023 ble prosjektet forsterket med representanter fra fylkeskretsene og representater fra ulike klubber med ulik størrelse, tilknyttet ulike avtaleområder og fra ulike deler av landet

KL'AR

Fagforbundets digitaliseringsstrategi

Fagforbundet vedtok en omfattende digitaliseringsstrategi, hvor Klubbstyrets Arbeidsrom er sentral hva angår behovet for gode løsninger for klubbtillitsvalgte, fagforeninger og Fagforbundet. Klubbstyrets Arbeidsrom stiller store krav til datakvalitet og er derfor avhengig av at Fagforbundets fremtidige løsninger utvikles sammen, og ikke alene. 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?