Til hovedinnhold

Streik gir medlemsboom i Fagforbundet

Streikende i Espira-barnehagene på Karmøy.

Streikende i Espira-barnehagene på Karmøy. (Foto: Marianne Hirzel)

Streiken har ført til at ansatte i private barnehager strømmer til Fagforbundet. Totalt har forbundet fått 620 nye medlemmer i PBL-barnehagene.  

24.10.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 28.10.2022

– Vi har aldri opplevd noe lignende. Det er ikke uvanlig at vi får flere medlemmer når vi er i streik, men vi har aldri noensinne sett en slik strøm av nye medlemmer som vi ser nå, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Les mer om streiken i de private barnehagene

Ansatte støtter pensjonskrav

Fagforbundet hadde 8.500 medlemmer i PBL da forbundet 1. september meldte plassoppsigelse for de ansatte i de private barnehagene.

Fra 1. september til lørdag 15. oktober, da det ble klart at det ble streik, meldte 302 barnehageansatte seg inn i forbundet. Siden det ble klart at det ble streik, har ytterligere 319 kommet til. Tilsammen har Fagforbundet fått 620 nye medlemmer siden konflikten startet. 

– Dette viser med all mulig tydelighet at de ansatte i de private barnehagene støtter streiken. De mener det er blodig urettferdig at PBL gir dem dårligere pensjonsordning enn ansatte i kommunale barnehager. Barnehageansatte er også oppgitt over at PBL har brutt pensjonsløftene de tidligere har gitt oss, sier lederen av Fagforbundet.

Mette Nord forteller at Fagforbundets streikevakter over hele landet melder om sterk støtte også fra foreldrene. En meningsmåling utført for Fagforbundet viser også at det er bred støtte til de barnehageansattes krav i befolkningen. 79 prosent av de spurte mener at ansatte i private barnehager bør ha like gode pensjonsvilkår som de ansatte i offentlige barnehager. Undersøkelsen ble foretatt uka før barnehagestreiken startet.

Konsekvenser av streiken

Lederen av Fagforbundet legger vekt på at forbundet helst skulle vært streiken foruten, men peker samtidig på at streik er det eneste virkemiddelet forbundet har for å få gjennomslag for sine krav. 

– Vi har stor sympati for barna og foreldrene som er rammet av denne streiken. Vi forstår at det er vanskelig for dem å få hverdagen til å gå opp. Kunne vi rammet arbeidsgiver uten at det gikk ut over barn og foreldre, ville vi gjort det, sier Nord.

Selv om streiken rammer mange, har den også en annen effekt.

– PBLs steile holdning har ført til at folk i private barnehager skjønner at de må organisere seg. Det er en fordel for de ansatte i private barnehager og for den norske arbeidslivsmodellen at flere organiserer seg, avslutter Nord. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?