Til hovedinnhold

Ny opplæringslov

Barn som løper

Barn som løper (Foto: Mostphotos)

24. mars la regjeringa fram forslag til en helt ny opplæringslov. – En av de viktigste dokumentene regjeringa har levert, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

30.03.2023
Sist oppdatert: 31.03.2023

Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til 820.000 barn og unge og er en av landets viktigste lover.

Sikret retten til flere fagbrev

– Den handler om barns oppvekst, utdanning og at både offentlig og privat sektor får arbeidskraft til å løse samfunnets viktige oppgaver, sa Fagforbundets leder Mette Nord til Frifagbevegelse.

Den nye loven vil blant annet gi alle muligheten til å ta flere fagbrev, rett til videregående opplæring til de faktisk har fullført skolen og rett til å bytte utdanningsprogram hvis man ombestemmer seg.

I en pressemelding sier kunnskapsminister Tonje Brenna at de foreslår store og viktige utvidelser av elevenes rettigheter. – Det er viktig for den enkelte som får flere muligheter til å kvalifisere seg til arbeidslivet eller videre studier. I tillegg er det lønnsomt for samfunnet at flere fullfører videregående opplæring, sier Brenna.

Les hele pressemelding og opplæringsloven på regjeringas sider.

Dette er noen av de viktigste endringene på videregående opplæring:

  • Lovforslaget gir rett til å fullføre videregående skole uten tidsbegrensing, helt fram til du har bestått.
  • Har du generell studiekompetanse eller et fagbrev, skal du kunne omskolere deg og ta nytt fagbrev i løpet av arbeidslivet.
  • Lovfeste at skolene skal følge opp elever som har fravær.
  • Er du kvalifisert til en læreplass, skal du få tilbud om et opplæringsløp av fylkeskommunen hvis du ikke får lærlingeplass.
  • Retten til omvalg. Du kan velge videregående opplæring på nytt fram til du fyller 19 år.

Forventning som å inkludere alle ansatte i skolen

Fagforbundet har mange medlemmer som jobber i skolen. Framover forventer Fagforbundet at hele personalgruppa skal inkluderes i større grad, da skolen er en arbeidsplass for flere yrkesgrupper enn undervisningspersonell. Når vi framover skal jobbe med våre innspill til ny opplæringslov vil krav på veiledning til for de som undervisningsansvar være sentralt.

Det foreslås også mange endringer rundt SFO, og Fagforbundet vil framover jobbe for at det sikres tilstrekkelig bemanning, flere hele faste stillinger, muligheter for kompetanseheving og en ledelse som også er tilstede på SFO.

Fagforbundet vil jobbe mer med våre innspill framover og sørge for å hente inn innspill fra våre medlemmer ute i oppvekstsektoren.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?