Til hovedinnhold

LO står samlet i kravet om økt kjøpekraft

Mette Nord, Fagforbundets leder, var krystallklar om målet for lønnsoppgjøret under LOs representantskapsmøte: økt kjøpekraft til hele laget, og mest til de med minst.

Mette Nord, Fagforbundets leder, var krystallklar om målet for lønnsoppgjøret under LOs representantskapsmøte: økt kjøpekraft til hele laget, og mest til de med minst. (Foto: André Haugen/Fagforbundet)

– Det er rom for et godt og solid oppgjør i år, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik under LOs representantskapsmøte. Den tariffpolitiske uttalelsen som nå er vedtatt legger grunnlaget for kravene LO-forbundene vil stille i lønnsoppgjøret.

20.02.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 19.03.2024

LO vedtok på sitt representantskapsmøte at det blir forbundsvise oppgjør i hovedoppgjøret 2024 og et tydelig krav om økt kjøpekraft.

– Det er historisk høye eksportinntekter og industrien har gode tider. De som har vært med på å skape disse, må ha sin del av verdiskapningen, sa hun.

Fjorårets streik ga uttelling

– LO er de eneste som tar kampen for en god lønnsutvikling for hele laget av arbeidstakere. Fjorårets streik mellom LO og NHO sørget for at vi fikk løfta de lavest lønte, også i offentlig sektor. Nå må vi nok en gang stå sammen i krava om økt kjøpekraft til hele laget, og at de med minst, må få mest, sa Mette Nord, leder i Fagforbundet på talerstolen.

LO-leder Hessen Følsvik mener fjorårets historiske streik ga god uttelling, og er klar på at LO er klare til å gjøre det igjen.

– Vi er beredt på en streik for å få det som er rettferdig, det er som er rett. Vi skal ha vår del av kaka, og en rettferdig fordeling, sa LO-lederen.

Dette er LOs prioriteringer i årets hovedoppgjør:

  • Økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser
  • Rettferdig lønnspolitikk som motvirker lavlønn og prioriterer likelønn
  • Lokale forhandlinger må være reelle
  • Krav om en bred etter- og videreutdanningsreform

De med lave inntekter er hardest rammet

Fagforbundets leder påpekte på LOs talerstol at fjorårets oppgjør viste at frontfagsmodellen virker slik at vi kan utjevne forskjeller.

– I fjor sto LO og Fagforbundet sammen i kravet om at kommunalt ansatte skulle prioriteres etter mange år med dårligere lønnsutvikling. Resultatet viser at vi har klart å rette opp i skjevheter i lønnsutviklingen, og at frontfagsmodellen tjener interessene til ansatte både i privat og offentlig sektor, sa hun og viste til tallene fra Teknisk beregningsutvalg.

De senere årene har alle merket de økte prisene, men de med lave inntekter er hardest rammet. Fagforbundets landsstyre vedtok før jul en egen tariffuttalelse der kravet er at hele laget av arbeidstakere sikres økt kjøpekraft i lønnsoppgjøret, og at de som har minst, må få mest.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?