Til hovedinnhold

Fortsatt uavklart om pensjon i kultursektoren

Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen konstaterer litt oppgitt at dagens møte ikke førte til et endelig resultat.

Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen konstaterer litt oppgitt at dagens møte ikke førte til et endelig resultat. (Foto: Geirmund Jor)

LO Stat, Fagforbundet, NTL og Creo har i dag møtt Spekter for å starte jobben med å etablere en permanent pensjonsordning.

25.03.2022
Sist oppdatert: 31.03.2022

25. oktober 2021 avsluttet vi en åtte uker lang streik fordi arbeidsgiverne gikk med på å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren.

«Med virkning fra 1. april 2022 innføres en tjenestepensjon med livsvarig utbetaling og lik årlig utbetaling til kvinner og menn (livsvarig og kjønnsnøytral).»

 

- Vi har ikke kommet til enighet. Spekter står fast på innskuddspensjon.  Tilbudet fra Spekter er mangelfullt, og gjør det ikke mulig for oss å regne ut hva den enkelte vil få i pensjon, Odd Haldgeir Larsen. Nestleder i Fagforbundet. 

 

Nå blir pensjon i kultursektoren en del av vårens tariffoppgjør.

 

- Vi forventer at Spekter i tiden framover oppfyller protokollen fra meklingen, sier Odd Haldgeir Larsen.  

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?