Til hovedinnhold

Høyrelederen vil fjerne alle særaldersgrenser

Det er ikke noe i veien med arbeidsmoralen til folk i yrker med tidligpensjonsordninger , de har enten yrker som er så belastende at det er nødvendig med en lavere aldersgrense, eller yrker der de må gå av tidlig av hensyn til samfunnssikkerheten, påpeker Mette Nord.

Det er ikke noe i veien med arbeidsmoralen til folk i yrker med tidligpensjonsordninger , de har enten yrker som er så belastende at det er nødvendig med en lavere aldersgrense, eller yrker der de må gå av tidlig av hensyn til samfunnssikkerheten, påpeker Mette Nord. (Foto: Andrey Popov / Mostphotos)

- Alle særaldersgrenser bør bort. Det betyr ikke at du ikke skal ha rett til å gå av, men det må ikke være et krav, sa Høyreleder Erna Solberg til avisa Dagens næringsliv nylig.  Fagforbundets leder mener det viser en total mangel på respekt.

10.03.2023 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 13.03.2023

Med uttalelsen bryter Solberg definitivt avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som partene inngikk i 2018 og som var ledet av Erna Solberg sin regjering.

I avtalen står det svart på hvitt:  «Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i fremtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrense. Personer som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper.»  

De med de tyngste yrkene 

Mette Nord beskj
Mette Nord, leder i Fagforbundet. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Høyres leder Erna Solberg viser svært liten respekt for flere hundre tusen arbeidsfolk med dette utspillet, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun minner om at de som har særaldersgrenser enten har yrker som er så belastende at det er nødvendig med en lavere aldersgrense, eller fordi de har yrker der de må gå av tidlig av hensyn til samfunnssikkerheten.  

 – Særaldersgrenser innebærer en rett til å fratre tidligere uten å tape pensjonsopptjening. Det kan høres uskyldig ut å fjerne plikten til å fratre, men når det i praksis betyr at det blir umulig å gå av tidlig uten å få en alderspensjon det ikke går an å leve av, så er det et spill for galleriet. Hva slags tilbud er det å by folk på en pensjonisttid i fattigdom, spør Mette Nord. 

Over 250 000 arbeidstakere i offentlig sektor har særaldersgrense. Bare blant Fagforbundets medlemmer har over en tredel særaldersgrense. 

Total mangel på respekt 

 – Det vitner om nesten grenseløs mangel på respekt å si at alle disse menneskene går av tidlig for å gå på kafe med venner og drive andre fritidssysler. Det er langt fra slik at de kommunalt ansatte går av med pensjon ved første anledning. Tall tyder på at kvinner jobber til de er 66 og et halvt og menn til de er omtrent 66, til tross for at vi har gode tidligpensjonsordninger i offentlig sektor. Det i seg selv burde vise at det ikke er arbeidsmoralen til folk det er noe i veien med, sier Mette Nord.   

Men ikke alle kan velge. Mange har så tunge og krevende yrker at de ender opp som uførepensjonister, andre kan stå i jobb til de når særaldersgrensen sin, men ikke lenger.  

Ny løsning til sommeren 

Mette Nord forteller at det pågår et arbeid mellom regjeringen og partene om å finne fram til nye regler for særaldersgrenser som er bedre tilpasset ny folketrygd og ny offentlig tjenestepensjon. Fagforbundet og LO er med i dette arbeidet og deres rapport er ventet å være klar i løpet av sommeren.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?