Til hovedinnhold

Fagforbundets fem forventninger til ny helseminister

Mette Nord

Mette Nord (Foto: Lars Helgerud)

Fagforbundets leder Mette Nord er positiv til og har klare forventninger til Jan Christian Vestre som ny helseminister. Hun gir ham fem forventninger til den viktige ministerposten.

19.04.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 14.05.2024

– Helse-Norge trenger en sterk statsråd som lytter til de med skoa på og som er opptatt av å bedre hverdagen til både pasienter og ansatte, det har jeg troa på at vi får med Jan Christian, sier Mette Nord.  

– Han skal nå bekle en av de viktigste statsrådspostene og må håndtere store utfordringer som rekruttering av helsepersonell og en befolkning med økende behov for helsetjenester. Vi skal bidra med å gi gode innspill og løsninger, lover hun.

Fagforbundets leder legger fram tydelige forventninger, allerede samme dag som ny helseminister presenteres.

Fagforbundets fem forventninger til den nye helseministeren

For å møte utfordringene i helsevesenet må vi ta bedre vare på helse- og omsorgsarbeiderne våre.

Den nye statsråden må se verdien av å bruke hele laget av helsearbeidere og ansatte i helsetjenesten.

Løse deltidskrisa

Skal vi klare å møte alle utfordringene i helsevesenet må vi løse deltidskrisa, og gi helsearbeidere hele og faste stillinger. De ansatte må få tid og rom til å utvikle seg, få mer kompetanse og ta flere oppgaver. Dem å rett og slett være mer på jobb og vi må ha en mer stabil arbeidsstyrke. 

Bedre oppgavedeling

Helsevesenet vil aldri klare å løse alle oppgavene dersom vi fortsetter å jobbe som i dag, vi må fordele arbeidsoppgavene bedre. Mange yrkesgrupper får i dag ikke lov til å bruke all sin kompetanse og heller ikke tilegne seg ny kunnskap. Det må det bli slutt på!

Begrense innleie

Bruken av innleie i helse-Norge er ute av kontroll. I dag bruker kommuner og helseforetak rundt 4 milliarder kroner på vikarer som kun er dyre mellomledd. Bemanninga må være i tråd med det man faktisk har behov for, helsearbeiderne må få styrke egen kompetanse og flere vikariater med innleid arbeidskraft må omgjøres til hele, faste stillinger.

Styrke sykehusøkonomien

Det må bli slutt på fristbruddene i spesialisthelsetjenesten. Sykehusene må få dekket de faktiske kostnadene for det økende behovet i befolkningen, og de må få bedre vilkår for nye investeringer. Det er nødvendig å øke rammefinansieringa og redusere andelene med innsatsstyrt finansiering.

Bekjempe privatisering og todeling av helsevesenet

Fellesskapet helsekroner må gå til å bygge fellesskapets helsevesen. Vi må bekjempe todeling av helsetjenestene, ha bedre kontroll også av det private helsetilbudet og gjøre flere behandlinger i det offentlige.

Les NRK-intervju med Mette Nord om ny helseminister. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?