Fagforbundet gir støtte til menneskerettighetsaktivister

Fagforbundets leder Mette Nord og daglig leder av Det norske menneskerettighetsfond (NHRF), Sandra Petersen, har undertegnet en samarbeidsavtale for å styrke arbeidet for menneskerettigheter generelt og arbeidstakeres rettigheter spesielt. (Foto: Marianne Billing)

Fagforbundet har undertegnet en samarbeidsavtale med Det norske menneskerettighetsfond (NHRF), og styrker med dette vårt internasjonale solidaritetsarbeidet. Fondet har et særlig fokus på kvinner og barn.

14.03.2019 av Informasjonsavdelinga

Fagforbundet mener retten til å fagorganisere seg er er en viktig del av menneskerettighetskampen, og bevilger 150 000 kr i året til fondets arbeid.

 – Situasjonen i verden i dag er dessverre slik at menneskerettighetene, og retten til å organisere seg  – som er en del av de, står under sterkt press. Utviklingen går i feil retning, sa Mette Nord til Fagforbundets landsstyre da hun sammen med daglig leder av NHRF, Sandra Petersen, undertegnet avtalen.

– Samarbeidet vil gi oss mer kunnskap, og kan styrke vårt eget internasjonale arbeid. Den vil gi oss en mulighet til å dra nytte av fondets ekspertise, erfaringer og arbeidsmetoder, sa Nord.

Gir 150 000 årlig

Fagforbundet bevilger 150 000 kroner i årlig støtte til menneskerettighetsfondet, som blant annet er eid av LO og Norsk Senter for Menneskerettigheter. Fondet gir direkte støtte til lokalt menneskerettighetsarbeid gjennom samarbeid med 37 organisasjoner i 16 land. 

– Vi er veldig takknemlige for at dere går inn og styrker oss økonomisk. Vi er jo et fond som bidrar med penger direkte til menneskerettighetsgrupper lokalt slik at de kan gjøre det de gjør, sier daglig leder Sandra Petersen.

Men samarbeidsavtalen er ikke bare økonomisk.

– Det handler også om å se på hvordan vi kan dra nytte av hverandres kompetanse. Vi kan dele erfaringer når det gjelder arbeid med likestilling, arbeidstakeres rettigheter og retten til å organisere seg, ting vi i Norge tar grunnleggende for gitt, sier Petersen.

Et liv fri fra vold

NHRF støtter organisasjoner som jobber for et anstendig arbeidsliv og mot slavearbeid. De støtter nettverk og organisasjoner som bistår utsatte og fengslede menneskerettighetsforkjempere. Fondet jobber også for miljøvern, blant annet ved å støtte advokater og nettverk som gir veiledning og oppfølging til urfolk og lokalsamfunn som er påvirket av utviklingsprosjekter som dammer og mineselskaper. Og de støtter kvinnedrevne organisasjoner som kjemper for andre kvinner og barns rett til et liv fri fra vold. 

Halvparten ledet av kvinner

– Halvparten av organisasjonene vi støtter er ledet av kvinner, og en stor andel av prosjektene har kvinnefokus. Vår målsetning er å støtte sårbare og marginaliserte grupper, og vi ser at kvinner er veldig utsatte i mange land. Men det er viktig å si at det er mange modige og viktige menn i kampen, og vi trenger det for å løfte kvinner. Samtidig vil vi vise gjennom utdeling av midler at vi mener alvor når vi sier at vi vil styrke kvinner, sier Petersen.

NHRF skal gjennomføre tre kompetansehevingstiltak i løpet av året for Fagforbundet for å bevisstgjøre og øke kunnskapsnivået om menneskerettighetsarbeid. Fondet vil også ta med representanter fra Fagforbundet på en prosjektreise slik at de får møte lokale aktivister og se hvordan arbeidet foregår på grasrotnivå.

Dyster utvikling

Dette er viktigere enn noen gang. Utviklingen for menneskerettighetsforkjempere er dyster, blant annet økte antall land med vilkårlige arrestasjoner av arbeidere fra 44 i 2017 til 59 i 2018 ifølge tall fra fagbevegelsen globale organisasjon ITUC. Jobben for arbeidstakeres rettigheter er farlig, og i verste fall setter fagforeningsfolk livet på spill. I 2018 ble fagforeningsfolk myrdet i minst ni land; Brasil, Kina, Colombia, Guinea, Mexico, Niger, Nigeria og Tanzania.

Se film om NHRFs arbeid

  

Les også om afghanske Horia Mosadiq som har laget et varslingsverktøy for å varsle menneskerettighetsaktivister og få dem i trygghet

Det norske menneskerettighetsfond er eid av:

  • Amnesty International Norge
  • Mellomkirkelig Råd
  • Norsk Senter for Menneskerettigheter (UiO)
  • Landsorganisasjonen (LO)
  • Atlas Alliansen