Lønnsoppgjøret 2019 handler om økt kjøpekraft

Illustrasjonsfoto

Lønnsoppgjøret 2019 er et mellomoppgjør der partene forhandler om kroner og øre. LO og NHO startet forhandlingene i dag, 11. mars. De er enige om at det er rom for reallønnsøkning. Spørsmålet er hvor mye – og til hvem

12.03.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 14.03.2019

Fagbladet skriver i denne saken om hvilke grupper i Fagforbundet som er omfattet av LO NHO-oppgjøret.

LOs representantskap vedtok 19. februar sin tariffpolitiske uttalelse. Der legger de til grunn at partene gjennom lønnsoppgjørene har bidratt på en konstruktiv måte slik til at norsk økonomi har fått ny oppgang etter oljeprisfallet i 2014.

– Fagbevegelsen tok ansvar i den usikre økonomiske situasjonen oljenedturen innebar, skriver LO i sin tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret 2019.

Et samlet LO krever et skikkelig løft for de lavest lønte ved årets lønnsoppgjør. I tillegg krever LO økt kjøpekraft for alle grupper.