Postkom ett skritt nærmere sammenslåing med Fagforbundet

Odd Christian Øverland og Mette Nord. (Foto: Cathrine Ertsaas)

Et overveldende flertall i landsstyret til fagforbundet Postkom vedtok 27. februar at de ønsker å gå inn i Fagforbundet. Saken går nå til uravstemning blant medlemmene.

28.02.2019 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 04.03.2019

27 av landsstyrets medlemmer stemte ja, 5 stemte nei.

– Jeg er glad for at landsstyret har tatt et klart standpunkt. Nå er det opp til medlemmene å bestemme, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

Mange fellestrekk

Fagforbundets leder Mette Nord tok ordet etter at landsstyret i Postkom hadde fattet sitt vedtak.

– Vi setter umåtelig pris på at dere anbefaler Fagforbundet. Det er en rekke fellestrekk mellom Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund og Fagforbundet. Begge er blant de eldste LO-forbundene, og begge har tidligere slått seg sammen med andre forbund for å få større innflytelse og gjennomslag på medlemmenes vegne. Vi vet at en sammenslåingsprosess også er krevende og at det er et stort puslespill. Nå er vi spente på uravstemningen denne våren der medlemmene deres skal si sitt, sa hun.

Økt innflytelse

For Fagforbundet vil en sammenslåing betyr at forbundet blir enda litt større, med Postkoms om lag 17 000 medlemmer. Flere medlemmer gir økt styrke. Til tross for at de to forbundene er ulike, har de mange fellestrekk. Både Fagforbundet og Postkom står side om side i kampen mot konkurranseutsetting og privatisering. Begge ønsker en sterk offentlig sektor, både fordi det er et pluss for velferdsstaten slik vi kjenner den, men også fordi det er lettere å ivareta kvalitet i tjenestene, demokrati, et trygt, helsefremmende arbeidsliv og gode sosiale ordninger i en sterk offentlig sektor.

Stort flertall sa ja

Forbundsleder Odd Christian Øverland hadde en grundig gjennomgang av resultatet som er forhandlet fram, før det ble åpnet for diskusjon. Her er noen av punktene Fagforbundet har imøtegått Postkom på:

  • Gradvis opptrapping av kontingent fra 1,2 til 1,45 prosent bruttolønn
  • Postkoms forsikringsordninger kan videreføres, og alle forsikringspremier betales i tillegg til medlemskontingenten – slik medlemmene i Postkom gjør i dag
  • Samtlige av Postkoms kretser opprettholdes, dersom medlemmene velger å gå inn i Fagforbundet. Disse blir til egne juridiske enheter og går over til å bli fagforeninger.
  • Både ansatte og tillitsvalgte tilbys ansettelse eller tillitsverv i Fagforbundet 

Les mer i fagbladet.no: Slik vil Fagforbundet innfri Postkoms krav til sammenslåing

Først uravstemning, så landsmøte

Flere av de som tok ordet minnet om at landsstyrerepresentantene var tillitsvalgte og dermed også representanter for medlemmene. Postkom vil arrangere nye informasjonsmøter i tiden frem mot uravstemningen, som vil foregå mellom 23. april og 3. mai. Dersom resultatet blir positivt, vil Postkom holde ekstraordinært landsmøte i august.