Fagforbundet fornyet avtale om å støtte barnebyen i Angola

Leder i Fagforbundet Mette Nord og generalsekretær i SOS-barnebyer Bente Lier underskrev en ny fireårig samarbeidsavtale. (Foto: Kari-Sofie Jenssen/Fagforbundet)

Fagforbundets egen barneby i Angola er sikret fire nye år med finansiering. Ny samarbeidsavtale er underskrevet av leder i Fagforbundet, Mette Nord, og generalsekretær i SOS-barnebyer, Bente Lier.

04.12.2017 av Informasjonsavdelinga/SOS barnebyer
Sist oppdatert: 14.12.2017

Fagforbundet har støttet SOS-barnebyer med over 70 millioner kroner siden 2005. Pengene går til Fagforbundets barneby i Angola.

- Vi er veldig glade for at vi kan fortsette samarbeidet med SOS-barnebyer og utvikle barnebyen videre slik at den er på barnas premisser og barnas behov, og at den bidrar positivt inn i lokalsamfunnet der den ligger, sier Mette Nord.

5500 faste bidragsytere

Det er tolv år siden Fagforbundet valgte å gå inn i et forpliktende samarbeid med SOS-barnebyer. Målet var at medlemmer og ansatte skulle bidra til å finansiere bygging og drift av barnebyen i Angola, et land preget av år med borgerkrig og med et stort antall barn som manglet omsorgspersoner.

Høsten 2010 ble Fagforbundets barneby i Huambo åpnet - takket være engasjementet og innsatsen til tusenvis av bidragsytere. De har betalt en hundrelapp eller to i måneden for å finansiere barnebyen, barnehagen, skolen og familieprogrammet i Huambo. I dag er det over 5500 faste bidragsytere over hele Norges land. Nå fortsetter de arbeidet slik at alle programmene kan holdes i gang.

Takk for godt samarbeid

- Vi er svært takknemlige for innsatsen og det sterke engasjementet Fagforbundets medlemmer har bidratt med gjennom en årrekke. Uten støttespillere som Fagforbundet ville vårt arbeid vært svært vanskelig. Fagforbundet har finansiert hele byggingen av SOS-barnebyen og tatt på seg det videre driftsansvaret. Deres innsats bidrar til at barn i Angola får en omsorgsfull og trygg oppvekst – enten det er i egen biologisk familie, eller i en SOS-familie. Tusen takk til Fagforbundets medlemmer for at dere er med oss i fire nye år, sier Bente Lier.