Godt oppgjør i Aleris røntgen

Partene i lønnsoppgjøret for Aleris Røntgen er enige. Det blir gitt et generelt tillegg på 4.400 til alle i 100 prosent stilling. Oppgjøret blir gitt med virkning fra 1. april. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

09.09.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 10.09.2020

Partene er enige om at minstelønnssatsene økes tilsvarende.

 Et godt oppgjør

 – Vi mener vi har fått et godt økonomisk oppgjør, omstendighetene tatt i betraktning. Et flatt kronetillegg gir en god sosial profil fordi kronetillegg betyr mest for de med lavest lønn, forteller Magnus Langstand i Fagforbundets forhandlingsavdeling.

Det ble også enighet om å øke ubekvemstillegget og lørdags- og søndagstillegget til 100 kroner per time fra 1. 11. 2020. Partene kom også fram til en avtale om kortere arbeidstid med fri fra klokka 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften, samt fra kl. 15.00 pinseaften.