Enighet om de generelle bestemmelsene i Spekter-oppgjøret

LO Stats forhandlingsdelegasjon på vei inn til Spekter-forhandlingene. Lise Olsen, Reneé Rasmussen, Sissel Hallem og Tone Faugli. (Foto: Kristian Brustad / LOstat)

Partene ble enige om at alle får et generelt tillegg på 975 kroner, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i de lokale forhandlingene (B-delsforhandlingene).

26.08.2020 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 27.08.2020

I dag ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet.

Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde.

Finn ut mer: hva er forskjellen på kronetillegg og prosenttillegg?

Uenighet om områdeinndeling

Ikke alle virksomheter med egne overenskomster (B-deler) er blitt plassert inn i Spekters områder. Partene ble ikke enige om områdeinnplassering, fordi Spekter ikke var villig til å videreføre en sikringsbestemmelse om minstelønnssatser knyttet til område 11 Øvrige helseforetak.

Det er også uenighet mellom LO Stat og Spekter om plassering i, og utvikling av område 11 Øvrige helseforetak og område 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst. 

Resultatet av årets A-delsforhandlinger er gjeldende for overenskomstene som ikke er områdeplassert, og det vil bli gjennomført B-delsforhandlinger som normalt.

Frister for lokale forhandlinger

Frist for å be om bistand fra sentrale parter ute på virksomhetene er 17. september klokka 15.00, og frist for avslutning er 23. september klokka 15.00.

Unntaket er områdene 10, 11 og 13 der frister avtales senere.