Krisepakkene må gi klima­jobber, krever fag­foreninger og miljø­organisasjoner

Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Sammen med 14 fagforeninger og miljøorganisasjoner krever Fagforbundet i et opprop at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir flere norske klimajobber.

03.06.2020 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 09.06.2020

‒ Koronakrisen har vist hvor viktig det er med gode offentlige løsninger og tilbud, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Hun mener Norge nå har en unik mulighet til å skape nye framtidsrettede arbeidsplasser.

‒ Vår oljerikdom gjør oss godt rustet til å ta store grep for å kutte klimagassutslipp og starte en bærekraftig omstilling. Og det er viktig å se sektorene i sammenheng. Et eksempel er hvordan man med gjenvinningstiltak i avfallssektoren skaper fornybare energikilder til blant annet kollektivtrafikken.

 Bussjåfører og anleggsarbeidere i frontlinjen

I oppropet skriver organisasjonene: – Frontlinjen for å begrense klimakrisen vil være bussjåfører som trygt transporterer mange av oss, bygg- og anleggsarbeidere som gjør hus mer energieffektive, og leverandørindustrien og verftsarbeiderne våre, som hjelper med å bygge fornybar energi i Nordsjøen.

Disse har skrevet under: Fagforbundet, El og IT-forbundet, Handel og Kontor, NTL, Unio, Naturviterne, Samfunnsviterne, LO i Oslo og Norsk bonde og småbrukarlag, samt miljøorganisasjonene Concerned Scientists Norway, Framtiden i Våre Hender, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Du kan lese mer om saken i ABC Nyheter

Les hele oppropet her:

Krisepakkene må gi klimajobber nå!

Vi har en global klimakrise og en rekordhøy arbeidsledighet i Norge. Vi har økonomi og vi har tilgang på fornybare ressurser som gjør det mulig å løse begge deler. Det fins knapt et land i verden som har bedre forutsetninger enn oss for å finansiere og planlegge konkrete prosjekter som både gir arbeidsplasser nå, og som fører til raske og garanterte kutt i utslipp av klimagasser. Vi som skriver under på dette oppropet krever derfor at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir oss:

  • Utbygging av jernbaneprosjekter, kollektivtransport og grønn skipsfart, og en infrastruktur for lading over hele landet, både til lands og til havs.
  • Energieffektivisering av både private og offentlige bygg.
  • Satsing på havvind i egnede områder.

Disse klimajobbene er bare begynnelsen under COVID-19 krisen; vi trenger mange flere. Men disse klimajobbene er et minimum, og de er helt nødvendige for å få en rettferdig og grønn norsk økonomi. Frontlinjen for å begrense klimakrisen vil være buss-sjåfører som trygt transporterer mange av oss, bygg og anleggsarbeidere som gjør hus mer energieffektive, og leverandørindustrien og verftsarbeiderne våre, som hjelper med å bygge fornybar energi i Nordsjøen.

Jan Olav Andersen, forbundsleder, El og IT Forbundet

Ragnhild Lied, leder, Unio

Mette Nord, forbundsleder, Fagforbundet

Christopher Beckham, forbundsleder, Handel og Kontor Norge

Kjersti Barsok, forbundsleder, NTL

Ingunn Gjerstad, leder, LO i Oslo

Merete Nilsson, forbundsleder, Samfunnsviterne

Dagfinn Hatløy, forbundsleder, Naturviterne

Kjersti Hoff, leder, Norsk bonde og småbrukarlag

Andreas Ytterstad, leder, Concerned Scientists Norway

Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender

Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet

Frode Pleym, leder, Greenpeace Norge

Therese Hugstmyr Woie, leder, Natur og Ungdom
Steinar Winther Christensen, leder, Besteforeldrenes klimaaksjon