Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

35 prosent av alle kvinner vil i løpet av livet oppleve vold. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status.

25.11.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.11.2019

Mandag 25. november 2019 retter FN søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og noe som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av alle samfunn tilbake. 

Likestilling sentralt i FNs bærekraftsmål 

Bærekraftsmål 5, som handler om likestilling mellom kjønnene, jobber for å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030. Dette gjelder både i offentlig og privat sfære, og omfatter menneskehandel, utnytting og seksuell vold. 

UN Woman jobber for kvinners rettigheter og likestilling. Organisasjonen skal være en forkjemper for kvinner og jenter, og gi dem en tydelig stemme på globalt, regionalt og lokalt nivå, basert på visjonene om likestilling i FN-pakten. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) representerer UN Women i Norge.

Historikk

Aktivister har markert 25. november som en dag mot avskaffelse av vold mot kvinner siden 1981. 25. november 1960 ble de tre Mirabal-søstrene brutalt drept i Den dominikanske republikk. De var politiske aktivister, og ble drept på direkte ordre fra president Rafael Trujilo.

I 1999 vedtok FNs generalforsamling at 25. november skal markere Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

I 2008 lanserte FN kampanjen  UNiTE to end violence against women som skal øke folks kunnskap om vold mot kvinner og samle politisk vilje og ressurser til å gjøre noe med problemet. Fra 25. november og 16 dager framover skaper kampanjen oppmerksomhet om hvor viktig det er med finansiering til tiltak mot vold mot kvinner. Det mangler store pengesummer for å kunne gjennomføre de nødvendige tiltakene for å stoppe denne volden.

A fact you should know...