Til hovedinnhold

Posten Bring bildrift

Tariffavtalen omfatter alle tilsatte i Posten Bring bildrift AS. Det er en vertikal tariffavtale, det vil si at Fagforbundet kan organisere alle tilsatte i selskapet.

Hovedoppgjøret 2024

Partene kom til enighet etter forhandlinger med bistand fra sentrale parter i løpet av mai. Ny avtale gjelder fra 01.04.24.

– Det har vært svært tøffe forhandlinger, men vi er glade for å endelig ha kommet i mål med årets tariffoppgjør i Posten Bring Bildrift, sier Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og finans.

Avtalen gir generelle kronetillegg til de ulike yrkesgruppene:

  • Det gis et tillegg på kr 26.100, - pr. år til Yrkessjåfører med inntekt f.o.m kr 480 000 og høyere
  • Det gis et tillegg på kr 28.100, - pr. år Yrkessjåfører med årslønn under kr 480.000
  • Det gis et tillegg på kr 26.100, - pr. år til Varebilsjåfører
  • Det gis et tillegg på kr 26.100, - pr. år til Øvrige ansatte med årslønn under kr 520.000, -
  • Det gis et tillegg på 5,0 % prosent til Øvrige ansatte med en årslønn høyere enn kr 520.000,-

Avtalen er omfattende og det har vært forhandlinger i mange delområder som  yrkestitler, stillingsstruktur, lønnsfastsettelse og arbeidstid.

Overtidsarbeid på turnusfridag for arbeidstakere i skift- og turnustjeneste kompenseres med forhøyet overtidsgodtgjørelse.

Det er en enighet om at det så langt som mulig legges til rette for heltidsstillinger.

I tillegg til en særavtale som gjelder stillingsstruktur og lønnsspenn, har partene blitt enig om et partssamarbeid som skal se på innføring av ansiennitetsmodell/lojalitetsmodell og innføring av særavtale for kompensasjon for tilgjengelighet/opphold på fremmed sted. Dette arbeidet har egne frister i 2024 og 2025.

Les mer i protokollen her.

Spekter 034

Her finner du lønn og rettigheter for ansatte i Bring Transportløsninger as. Denne avtalen er en såkalt vertikal avtale, som betyr at alle ansatte i selskapet kan bli medlemmer i Fagforbundet og dermed omfattet av avtalen.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Protokoll, A-del, 2024 - 2026

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Helse Midt-Norge RHF
Sporveien
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Olavshallen as
Bring Før7 AS
Sykehuset Østfold
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
A-hus HF
St. Olavs hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF
AtB AS
Ruter
Norsk Helsenett SF
Tian Helse
Bring Courier & Express as
Bring Warehousing as
Posten Bring AS
Post Bring Bildrift AS

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?