Tvungen lønnsnemnd i begynnelsen av november

Streik i sykehusene. Øystein Gudbrands fra LO-stat, nestleder Sissel M. Skoghaug og Tone Faugli, leder for Fagforbundets forhandlingsavdeling måtte konstatere at meklingen mislyktes og streik var et faktum (Foto: LO MEDIA)

Høsten er her uten at medlemmene våre i sjukehusa har fått lønnsoppgjøret sitt for 2019. Årsaken er at Fagforbundet gjennomførte en nesten fire uker lang streik som endte med tvungen lønnsnemnd. Nemnda er satt til 5. november.

25.09.2019 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 27.09.2019

Sykehusstreiken startet 29. mai, og på det meste var seks helseforetak i streik. Søndag 16. juni hasteinnkalte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) partene til et møte. Tvungen lønnsnemnd ble bekreftet av statsråden like før klokken 16.30 samme dag.

Lønnsnemnd er provoserende

Les mer om streiken

Mette Nord reagerte da med skuffelse og sinne over at regjeringa stoppet sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd.

– Det er provoserende at høyreregjeringa griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv. Regjeringa undergraver streikeretten og svekker med det også den norske modellen og samarbeidet i arbeidslivet, var hennes reaksjon.

Som en rettsak

Leder for forhandlingsenheten, Tone Faugli understreker også at tvungen lønnsnemnd er en alvorlig inngripen i streikeretten. Det er så alvorlig at det må komme i form av et lovforslag, en særlov, fra regjeringen som videre må vedtas av Stortinget.

– Nemnda virker som en domstol, med to advokater. For arbeidstakerne er det LOs juridiske kontor som fører saken. Ellers sitter det tre nøytrale personer i nemnda, pluss en fra NHO og en fra LO. LO Stat og Spekter oppnevner to personer hver i tillegg. Kun en fra hver har stemmerett, informerer Tone Faugli.

Blir etterbetaling

Hva er lønnsnemnd

Hun forteller videre at nemnda skal ta stilling til samtlige av kravene fra arbeidstakerne; fra kravet om pensjon fra første krone til lønnskravet.
I prinsippet kan nemnda bestemme hva de vil, men Faugli understreker at hun forventer et lønnsoppgjør på linje med resten av arbeidslivet. Hva som kan skje med pensjonskravet, ønsker hun ikke å forskuttere.

Tone Faugli, leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet (Foto: Birgit Dannenberg)

– Når det gjelder det økonomiske oppgjøret, så vil det selvsagt bli snakk om etterbetaling. Her er det også avhengig av fra hvilken dato nemnda faller ned på, sier hun.

I mål før jul

Kort oppsummert så er vi i mål med mellomoppgjøret, når nemndas kjennelse foreligger. I år blir vi faktisk ferdig før jul.
– Rent økonomisk har de fleste med sentral lønnsdanning fått et brukbart oppgjør, mener Faugli. Det gjenstår også å se hva som kommer ut av de lokale forhandlingene i NHO-området. Der er det de tillitsvalgte som forhandler.

– Men den aller største seieren var likevel at vi fikk på plass den gode barnehagepensjonen for private barnehager, smiler lederen for forhandlingsenheten, som understreker at dette er et resultat av mange års jobbing fra Fagforbundets side.

Hovedtariffoppgjøret forberedes

Over hele landet er det nå tariffkonferanser på gang. Tariffoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør, og det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtalene – ikke bare lønn. Skal medlemsdemokratiet ha noen mening, så er det nå det virkelig kan tas i bruk. Tone Faugli oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å melde inn krav med prioriteringer og problemstillinger som skal med i hovedoppgjøret neste år. Forslag til krav gis til din lokale fagforening, som tar forslagene videre.

Finn tariffleksikonet her

– Og glem ikke at vi hele tida må jobbe med å styrke tariffmakta og kampkraften vår – og det gjør vi best med å verve flere medlemmer til Fagforbundet, sier lederen i forhandlingsenheten, Tone Faugli.

Last ned debatthefte for tariffoppgjøret 2020