Til hovedinnhold

Resultat i finansoppgjøret – minst 15 000 til alle

Leder av Fagforbundet FinTech Gomi Jain og nestleder Jannicke Skaanes.

Leder av Fagforbundet FinTech Gomi Jain og nestleder Jannicke Skaanes. (Foto: Fagforbundet Post og finans)

Forhandlingene mellom Finans Norge og Fagforbundet og HK Norge er i mål. Forhandlingsdelegasjonen anbefaler deg å stemme JA til resultatet.

23.04.2024
Sist oppdatert: 25.04.2024

Slik ble resultatet

HK Norge og Fagforbundet ble enige med Finans Norge om lønnsoppgjøret for de ansatte i finanssektoren om kvelden 23. april.  

Det gis et tillegg på 2,65 %, minimum kr. 15.000 med virkning fra
1. mai 2024. Oppgjøret er på nivå med frontfaget. I resultatet er om lag 53 % tatt ut sentralt, for å fylle rammen må resterende bli tatt ut lokalt.

Økt kjøpekraft

– Vi er glade for at dette resultatet sikrer økt kjøpekraft til alle, også til de lavest lønte. Målet var å sikre økt kjøpekraft til medlemmene og bruke mest mulig av rammen sentralt for å sikre at alle får en lønnsutvikling og det har vi fått til sier nestleder i Fagforbundet Post og finans, Cathrine Ertsås.

 Sentrale tillegg viktig

–Vi er fornøyde med at over halvparten av rammen gis som sentralt tillegg. Nå forventer vi at partene lokalt også bidrar til en rettferdig fordeling. Sier hun.

I tillegg utvides lønnstabellen med 6 trinn. «Overgangstillegget» for de som ikke kan jobbe ved siden av AFP videreføres fram til sliterordningen i folketrygden er på plass. Tillegget er for arbeidstakere som går av ved 62, 63 eller 64 år forutsatt at de kvalifiserer til AFP. Denne ordningen ble innført i 2018-oppgjøret.

Arbeidsgivers forsøk på å fjerne lønnsregulativer og utvide normalarbeidsdagen til kl. 1800 samt fjerne kompensasjonstillegget i samme tidsrom ble avvist, forteller Cathrine Ertsås.

Det kommer mer informasjon om forhandlingsresultatet og uravstemningen fra Fagforbundet Post og finans.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?