Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Arbeidstakernes forhandlere studerer nok et dokument. (Foto: LO MEDIA)

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om nye tariffavtaler. Pensjonsstriden er løst og de ansatte får etterbetalt lønnstillegg for 2016 og 2017.

05.06.2017 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 02.08.2017

 Et av de vanskeligste spørsmålene var pensjon.

– Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for hovedkravet vårt, en ytelsesordning som er lik for kvinner og menn, som varer livet ut og er forutsigbar, sier forhandlingslederne i de fire fagforbundene som har vært i konflikt, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne. Også FO har hatt ett medlem i Akasia ute i konflikt.

Løsningen innebærer at de ansatte i Akasia kan velge en ytelsespensjon som tilsvarer den tidligere ordningen de hadde. De ansatte kan også bli stående i den innskuddsordningen Akasia har i dag, dersom de ønsker det. Vi har også blitt enige med arbeidsgiver om en bedre uførepensjon. 

Den samlede lønnsøkningen er på nivå med sammenliknbare virksomheter. Tariffavtalene regulerer lønn og rettigheter for alle virksomhetene i Akasiakonsernet.

– Det er en lettelse at ansatte, barna og foreldrene nå kan komme tilbake til en normal hverdag. Konflikten har vært en belastning for alle berørte og det er godt at vi fant fram til en løsning vi kunne samle oss om, sier forhandlingslederne i de fire fagforbundene som har vært i konflikt.

Partenes rettstvister knyttet til pensjon anses med dette løst og sakene trekkes. Medlemmene bes møte på jobb i dag, tirsdag 6. juni innen klokka 10.00.

tariffplakat.akasia barnehager

tariffplakat.Akasia Eiendom.kirke.Gravferd

Lønnstabeller ansatte i Akasia

Møtebok Akasia. LO Stat.Spekter