Fornøyd med resultatet i kommune­oppgjøret

LO kommunes forhandlingsutvalg i innspurten på kommuneoppgjøret 2016. (Foto: Ola Tømmerås / Fagbladet)

- Vi er fornøyd med at alle hoved­organisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlings­sammen­slutning. På denne måten fikk vi til et helhetlig lønns­system som ivaretar alle ansatte, og som gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av de som arbeider i kommunene.

29.04.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 10.05.2016

For 2016 ble det avtalt et generelt tillegg for de fleste på 7300 kroner eller mer.

Det økonomiske resultatet sikrer kjøpekraft og verdsetter kompetanse. Det er også avtalt videreføring av en minstelønnsgaranti etter 16 år for de uten formell kompetanse. Det blir riktignok en gradvis innføring av lønnstilleggene, noe i 2016 og noe i 2017.

Ny stillingsgruppe for fagarbeidere

- Et av våre hovedkrav var uttelling for kompetanse og tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier Mette Nord. Dette kravet fikk vi blant annet uttelling for gjennom at det ble opprettet en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning.

- Innføring av et nytt lønnstrinn for 16-års ansiennitet er bra for de som har jobbet lenge, og bidrar til utjamning mellom de ulike utdanningsgruppene som arbeider i kommunene. Takket være nytt 16-årstrinn sikrer vi de aller fleste medlemmene i LO Kommune uttelling for kompetanse og ansiennitet på linje med andre grupper i kommunene, for eksempel undervisningspersonell, sier Nord.

Last ned tariffinfo1: Hovedpunktene i lønnsoppgjøret KS

Last ned tariffinfo2: med tabell for lønnstillegg og ny lønn fra 1.5.2016

Bra for høyskoleutdanna også

Partene er enige om en harmonisering av lønnsnivået mellom de ulike høyskolegruppene. Det betyr at alle med en treårig høyskoleutdanning plasseres på samme nivå i stillingssystemet. Harmoniseringen fører til at mange av medlemmene våre med høyskoleutdanning får et veldig bra lønnsoppgjør.

- Det justerte lønnssystemet ivaretar både de med høyskole- og universitetsutdanning, de med fagutdanning og de med stor realkompetanse, men som står uten formell utdanning. Kommunene trenger kompetanse nå og i framtida, og arbeidsgiverne må tilrettelegge for arbeidsplassbasert kompetanseheving.

- Med dette resultatet har vi lagt et godt grunnlag for et framtidsretta lønnssystem som gir uttelling for kompetanse, utdanning og ansiennitet, sier Mette Nord.

* Gjelder ikke oppgjøret i Oslo kommune.