Lønnssatser i Spekter

Det er forhandlet fram nye minstelønnssatser i tariffavtalen med Spekter. Satsene gjelder fra 1. juli 2016.

06.06.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.06.2016

Lønnsatser i Spekter Helse pr 1. juli 2016

De ansatte i helseforetakene får et generelt tillegg på 9000 kroner. Dette ble resultatet etter at LO-forbundene i helseforetakene og arbeidsgiverforeningen Spekter kom til enighet om en ny tariffavtale sent torsdag kveld.

Resultatet innebærer at minstelønnssatsene økes betydelig. Spesialsykepleier/jordmor med 16 års ansiennitet vil være sikret et tillegg på minst 2,5 prosent.

Det skal nå gjennomføres forhandlinger på hvert enkelt sykehus, der partene skal avtale tillegg ut over dette. Frist for disse forhandlingene er satt til 15. juni.

– Dette er et økonomisk resultat på linje med resultatet i arbeidslivet for øvrig. I tillegg har vi fått en understreking av sykehusenes ansvar for å legge til rette for flere lærlinger og øke innsatsen for å øke andelen heltidsansatte.  Det kan synes bagatellmessig, men det er viktig å legge til rette for at unge velger helsesektoren som framtidig arbeidsplass, sier Odd  Haldgeir Larsen som ledet forhandlingene på arbeidstakersiden.

Minstelønnen endres slik med virkning fra 1. juli 2016:

 

 

0 år

4 år

8 år

10 år

20 år

Stillingsgruppe 1

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

294 000

299 000

310 000

355 000

385 000

Stillingsgruppe 2 og 3

Fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning/autorisasjon etter lov om helsepersonell

330 000

335 000

341 000

392 000

 

Stillingsgruppe 4

Krav om 3 års høyskoleutdanning

380 000

390 000

410 000

447 000

 

Stillingsgruppe 5

Stillliger med krav om mastergrad ut over 3-årig høyskole

415 000

430 000

447 000

490 000