Spekter: Teateroverenskomsten er ferdigforhandlet

Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kr. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2018.

18.04.2018 av Informasjonsavdelinga

Det har vært avholdt forhandlingsmøter 17. og 18. april 2018 mellom Spekter og Fagforbundet vedrørende revisjon av overenskomst del B «Teateroverenskomst» per 01.04.2018 mellom Spekter og Fagforbundet. B-delsoverenskomsten prolongeres uten endringer.

Last ned protokollen for Teateroverenskomsten per 01.04.2018 mellom Spekter og Fagforbundet

Gjelder for følgende teatre: Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Brageteatret, Carte Blanche, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Haugesund Teater, Hordaland Teater, Hålogaland Teater, Kilden Teater- og Konserthus, Nationaltheatret, Nordland Teater, Turneteatret i Trøndelag, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Teater Ibsen, Teater Innlandet, Teatret Vårt og Trøndelag Teater.

Lønnstillegg og godtgjøringer

Alle trinn på A-lønnsregulativet økes med 14.900 kr i et flatt generelt kronetillegg. Partene er enige om å gjennomføre et arbeid for å avklare tallgrunnlaget for forhandlingene, inklusive lønnsmassen. Stillingsbetegnelser og lønnsinnplasseringer skal gjennomgåes for Fagforbundets medlemmer.

Reisetid

Når det gjelder reisetidsbestemmelser er partene enige om at reisetid må sees på i etterkant av dommen som er ventet i Høyesterett i Thue-saken.