Torsdag 11. oktober 2018
Mobbing i barnehagen - ditt ansvar

11
okt.
2018
10:00 15:00

Sted

KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Arrangør

Barnehagegruppa i Partnerskap mot mobbing med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager (FUB), KS og PBL

Med kloke og profesjonelle voksne kan barnehagene forebygge utenforskap og stigmatisering. I samarbeid med Partnerskap mot mobbing inviterer PBL til konferanse om hvordan du kan bidra til å forhindre mobbing i barnehagen.
Pris: 1000 kroner ekskl. mva
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen

Konferansen vil blant annet belyse alle barnehagebarns behov for å høre til, være en betydningsfull person i fellesskapet og få muligheten til medvirkning.

Konferansen tar for seg flere aspekter rundt mobbing i barnehagen. Fjell kommune med prosjektet «Trygg i fjell» jobber systematisk med å forebygge og håndtere mobbing. På konferansen vil kommunen dele av sine erfaringer og hvordan de jobber med prosjektet. 

Camilla Otterlei er også på programmet. Hun har skrevet boken «Kunsten å møte en bjørn» etter at hun som mor fikk oppleve å ha en sønn som ikke hadde det bra i barnehagen. 

Professor Ingrid Lund skal snakke om holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing. Vi får også treffe Katrine Giæver som er PHD-stipendiat og som forsker blant annet på inkludering og ekskludering i den flerkulturelle barnehagen. 

Program Mobbing i barnehagen - ditt ansvar!

  • 10.00 –10.10 kulturelt innslag

  • 10.10 –10.15 Velkommen v/Partnerskap mot mobbing

  • 10.15 –11.00 Camilla Otterlei, forfatter og foredragsholder – Kunsten å møte en bjørn

  • 11.00 –12.00 Ingrid Lund, professor – «De voksne ser liksom bare forbi det hele». Holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing.

  • 12.00 –13.00 Lunsj

  • 13.00 –13.45 Katrine Giæver, høyskolelektor Inkludering og ekskludering i den flerkulturelle barnehagen (Oslo)

  • 13.00 –13.45 Pål Roland, dosent - Mobbeadferd i barnehagen (Bergen)

  • 14.15–15.00 Guttorm Helgøy, Marianne Gjerstad - Trygg i Fjell, et eksempel fra Fjell kommune