Fagakademiet

Mandag 30. mars 2020
Eldrerådet i arbeid

30
mars
2020
09:00 15:00

Sted

Førde

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet.