Fagakademiet

Onsdag 22. januar 2020
THA© - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

22
jan.
2020
09:00 15:30

Sted

Bergen

Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold. Dette er et kurs for ALLE som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.