Til hovedinnhold

Onsdag 20. november 2024
Kurs for tillitsvalgt - Trinn 4

20
nov.
2024
08:00
22
nov.
2024
16:00
Pexels

Sted
Augusta Aasen-salen i 4 etg i Folkets hus, Olav Trygvassons gate 5 inngang A eller Krambugata inngang B.
Trøndelag

Arrangør
Fagforbundet Trondheim

Kontaktperson
Silje Furuhaug Sandum
980 25 332

opplaering@fagforbundettrondheim.no

Fagforbundet Trondheim innkaller med dette til trinn 4-kurs for tillitsvalgte!
Dette er kurset for deg som er tillitsvalgt i Fagforbundet Trondheim og som har gjennomført fase 1 eller trinn 3.

Kursdagene varer fra kl. 08:00 til 16.00. Program sendes ut senest en uke før kursstart.

Nødvendig kursmateriale vil bli utdelt, men alle deltakere må ha med egen PC/nettbrett. Lunsj/kaffe o.l. dekkes av fagforeningen. Kurset er i Trondheim for tillitsvalgte i Trondheim, og derfor må den enkelte sørge for transport på egen regning alle kursdagene. 

Tema for kurset: 
- Organisasjon, rolle og funksjon
- Arbeiderbevegelsens historie og verdigrunnlag
- Omstilling
- Samfunn
- Fagforeningens rolle i lov og avtaleverk

Veiledere for kurset er: Hege Rovik, nestleder og Silje F Sandum, opplæringsansvarlig.

Påmeldingsfrist: 30.10.2024. Du vil få endelig bekreftelse på plass etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

Den enkelte tillitsvalgte må søke permisjon med lønn for disse dagene fra sin arbeidsgiver.
Vi ber alle tillitsvalgte se i sin hovedavtale angående retten til permisjon for tillitsvalgtsopplæring, eller retten til fri fra ordinært arbeid for å utøve sitt verv som tillitsvalgt.

For ansatte i KS/Trondheim kommune vises det til Hovedavtalens del B § 3-3, og til protokoll av 01. januar 2020 mellom Lønnsutvalget i Trondheim kommune og arbeidstakerorganisasjonen. Jf. protokollens 9. pkt.: "Enhetstillitsvalgte gis permisjon med lønn 8 dager pr kalenderår for opplæring. Nyvalgte tillitsvalgte gis 4 dager permisjon med lønn ekstra som kan taes ut over 2 år. HTA 14.2 i kapittel 1 Fellesbestemmelser hjemler permisjon med lønn for ansatte i turnusarbeid, slik at de gis ny fridag som kompensasjon for å delta på opplæring/kurs på sin lovbestemte ukefridag".

For PBL og FUS gjelder punkt 5,2 b i hovedavtalen. Husk at det her må søkes senest ti dager før kursstart. 

For Spekter gjelder § 52, punkt c i hovedavtalen.

For NHO gjelder § 5-8 i hovedavtalen.

For Virke gjelder § 4-4.4 i hovedavtalen. 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noen spørsmål 😊  

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?