Til hovedinnhold

Mandag 8. april 2024
Kurs i kommunikasjon for tillitsvalgte; i samarbeid og i forhandlinger.

08
apr.
2024
08.00 16.00
Forhandling

Sted
Augusta Aasen, Folkets Hus, 4 etg, inngang A eller B.
Trøndelag

Arrangør
Fagforbundet Trondheim

Kontaktperson
Silje Furuhaug Sandum
98025332.

opplaering@fagforbundettrondheim.no 

Dette er et kurs for alle tillitsvalgte i Fagforbundet Trondheim. Det er en fordel om du har gjennomført fase 1/Trinn 3, men det er ikke obligatorisk.

Som tillitsvalgt kan man måtte stå i mange ulike situasjoner. Noen er mer krevende enn andre. På arbeidsplassen sin skal man bidra som en god samarbeidspartner og være et konstruktivt bindeledd mellom medlemmer og arbeidsgiver, men man kan også måtte stå i konflikter og forhandlinger. Dette er et kurs for deg som ønsker mer kunnskap om samarbeid, konstruktiv kommunikasjon og hvordan man ser, og møter, hersketeknikker. 

Tema for dagen:

-       Velkommen, og bli litt kjent.
-       Rettigheter og plikter for tillitsvalgte
-       Kommunikasjon i samarbeid
-       Kommunikasjon i forhandlinger
-       Hersketeknikker – hvordan gjenkjenne hersketeknikker, og hvordan møte de.
-       Oppsummering og avslutning

Kursveiledere vil være hovedtillitsvalgt Anniken Lien Van Marion og opplæringsansvarlig Silje F Sandum.

Det vil bli servert lunsj og pausemat. 

Påmeldingsfrist blir satt til 25.03.2024. Det er begrensede plasser på kurset, og du vil få endelig bekreftelse på plass når påmeldingsfristen er utgått. Dersom det er stor interesse for kurset, vil det også bli satt opp flere lignende kurs i år.

Den enkelte tillitsvalgte må søke permisjon med lønn for disse dagene fra sin arbeidsgiver.

Vi ber alle tillitsvalgte se i sin hovedavtale angående retten til permisjon for tillitsvalgtsopplæring, eller retten til fri fra ordinært arbeid for å utøve sitt verv som tillitsvalgt.

For ansatte i KS/Trondheim kommune vises det til Hovedavtalens del B § 3-3, og til protokoll av 01. januar 2020 mellom Lønnsutvalget i Trondheim kommune og arbeidstakerorganisasjonen. Jf. protokollens 9. pkt.: "Enhetstillitsvalgte gis permisjon med lønn 8 dager pr kalenderår for opplæring. Nyvalgte tillitsvalgte gis 4 dager permisjon med lønn ekstra som kan taes ut over 2 år. HTA 14.2 i kapittel 1 Fellesbestemmelser hjemler permisjon med lønn for ansatte i turnusarbeid, slik at de gis ny fridag som kompensasjon for å delta på opplæring/kurs på sin lovbestemte ukefridag".

For PBL og FUS gjelder punkt 5,2 b i hovedavtalen. Husk at det her må søkes senest ti dager før kursstart. 

For Spekter gjelder § 52, punkt c i hovedavtalen.

For NHO gjelder § 5-8 i hovedavtalen.

For Virke gjelder § 4-4.4 i hovedavtalen. 

Dersom det er noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med opplæringsansvarlig Silje F Sandum på opplaering@fagforbundettrondheim.no eller 98025332.

Vi gleder oss til en spennende og lærerik dag sammen med dere!

Vennlig hilsen Fagforbundet Trondheim

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?