Til hovedinnhold

Onsdag 3. april 2024
Samling for FTV(frikjøpte tillitsvalgte) i alle avtaleområder, og TV(tillitsvalgte) i avtaleområder som ikke har frikjøp (Virke, PBL, FUS, KA, NHO m fl)

03
apr.
2024
09.30
04
apr.
2024
15.00

Sted
Quality Airport Hotel Stavanger, Sola
Rogaland

Kontaktperson
Marit Brekke Lodden
48150411

Marit.Brekke.Lodden@fagforbundet.no

Samling for FTV(frikjøpte tillitsvalgte) i alle avtaleområder, og TV(tillitsvalgte) i avtaleområder som ikke har frikjøp (Virke, PBL, FUS, KA, NHO m fl)

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger, Sola

Tid: 3. – 4. april 2024

Oppstart kl. 09.30 med noe å spise den 3. april, slutt kl. 15.00 den 4. april

Målgruppe/info: Det vil ikke bli egne samlinger for PBL, FUS og Virke i år – vi ønsker de inn i denne samlingen. I tillegg til de som er nevnt i overskriften er det også åpent for ledere i foreningene.

Program:

Dag 1: Omstilling på arbeidsplassen. Etter lunsj deler vi gruppen i 2. De som kommer i fra KS har tema Privatisering. De som kommer i fra PBL/FUS/Virke m.m. har tema stillingsvern.

Dag 2: Kommunikasjon (konflikt, mobbing, arbeidsmiljø og håndtering), tillitsvalgtes time

Det tas forbehold om endringer i programmet

Foreningens egenandel kr. 3 900,- pr deltaker. Dersom foreningen ønsker å dekke overnatting og middag for de som har kortere reisevei enn 1,5 time hver vei ber vi om bekreftelse på dette. Det kommer da et tillegg på kr. 2 200,-.

Påmeldingsfrist 6. mars 

Spørsmål til tillitsvalgtes time sendes inn på forhånd til Rasmus Rydland innen 27. mars på mail rasmus.rydland@fagforbundet.no og merk det med «Tillitsvalgtes time».

Reiseutgifter vil bli dekket etter rimeligste reisemåte. Kjøring med privat bil skal avtales på forhånd, men kan brukes om dere er flere i bilen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?