Til hovedinnhold

Tirsdag 5. mars 2024
Psykisk helse hos barn og unge - den viktige voksenrollen

05
mar.
2024
18.00 20.00
A child tugs at the hand of an adult in a striped dress as they walk down a street in Portugal.

Sted
Teams
Vestland

Arrangør
Fagforbundet Vestland v/Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Kontaktperson
Knut Remi Heimvik
922 62 066

knut.remi.heimvik@fagforbundet.no
Etter reform 97, da 6-åringene gikk over i skolen og 1-åringene for alvor inntok barnehagen,
har det vært en voldsom økning i henvisninger til Barne- og ungdomspsykiatrien. Hvorfor er
det slik? Hva kan være årsaken til at flere og flere barn strever med å fungere i hverdagen i
barnehage og skole?
På dette kurset får du ny kunnskap og forståelse når det gjelder årsak og sammenheng i 
disse spørsmålene, samt strategier og verktøy til hjelp i egen arbeidssituasjon. Kursholder
presenterer mange eksempler og har en praksisnær tilnærming til temaet. 
 
Kursinnhold:
  • Voksenstyrt læringspress
  • Hva trenger barn for å fungere i hverdagen - og for å dempe press?
  • Om stress hos de minste - tilknytning
  • Utviklingsstøtte - den viktige voksenrollen
  • Din betydning i barnets liv
 
Kursholder: Maria Skogly er utdannet familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut.
Hun er ansatt ved Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling. Maria har i mange år jobbet
med traumatiserte barn og familier, og har erfaring fra både institusjon, spesialisthelsetjeneste,
førstelinjetjeneste, barnehage og skole. Hun er en erfaren kursholder, veileder og terapeut for ansatte
i skole, barnehage, PPT o.l. 
 
NB! PÅMELDINGSFRIST TIRSDAG 27. FEBRUAR.
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?